DPO44/1996
ID intern unic:  317787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 44
din  22.02.1996
Cu privire la decorarea doamnelor Valentin SAVIŢCHI, Ghitlea
STRAHILEVICI-PROPIŞCEAN  şi domnului Valentin
DÎNGA cu distincţii de stat
Publicat : 07.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 160
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XIII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articolul unic. - În semn de înaltă preţuire a muncii pline de abnegaţie în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, pentru contribuţie personală la formarea personalităţii artistice a tinerilor interpreţi şi înalt profesionalism, se decorează:
    cu "Ordinul Republicii"
    SAVIŢCHI  Valentina - artistă a poporului
    cu medalia "Meritul Civic"
    DÎNGA  Valentin - compozitor
    STRAHILEVICI-PROPOŞCEAN Ghitlea - artistă emerită.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 22 februarie 1996.
    Nr. 44.