DPO847/2006
ID intern unic:  318456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 847
din  21.11.2006
privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 24.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 181-183     art Nr : 840
    În temeiul art. 88 lit. c) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 24 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se acordă cetăţenia Republicii Moldova domnului Vazha TARKHNISHVILI, născut în 1971 în Georgia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 847-IV. Chişinău, 21 noiembrie 2006.