HGA1408/2006
ID intern unic:  318847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1408
din  11.12.2006
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 525 din 16 mai 2006
Publicat : 15.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 1480
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 "Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                 Mihail Pop

    Nr. 1408. Chişinău, 11 decembrie 2006.
Aprobate
prin Hotarîrea Guvernului nr.1408
din 11 decembrie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în anexa nr.l la Hotărîrea Guvernului
nr. 525 din 16 mai 2006
    Anexa nr.l la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 "Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566) se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul "Aparatul Guvernului" va avea următorul cuprins:
    "Aparatul Guvernului

Funcţia Grila de salarii
Şef direcţie 2250-3000
Consilier al prim-viceprim-ministrului, consilier al viceprim-ministrului 1900-2650
Şef scţie; contabil-şef; consilier al şefului Aparatului 1900-2650
Şef sctor; şef serviciu presă, purtător de cuvînt al prim-ministrului 1800-2550
Consultant principal 1750-2450
Consultant superior 14002100
Consultant 1200-1800"

    după compartimentul "Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor" se introduce compartimentul "Direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale" cu următorul cuprins:
    "Direcţiile teritoriale control administrativ
    ale Ministerului Administraţiei Publice Locale

Funcţia Grila de salarii
Şef direcţie  
      în direcţia teritorială Chişinău 1500-2250
      în alte direcţii teritoriale 1400-2100
Consultant superior 1100-1650
Specialist 750-1100"