LPC410/2006
ID intern unic:  319589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 410
din  21.12.2006
pentru modificarea Codului de procedură penală al
 Republicii Moldova
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 991
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 191 alineatul (1), cuvintele "numai în cazul infracţiunilor din imprudenţă, precum şi al infracţiunilor cu intenţie pentru care legea prevede o pedeapsă care nu depăşeşte 15 ani închisoare" se înlocuiesc cu cuvintele "şi este însoţită de una sau mai multe obligaţii prevăzute la alin.(3)".
    2. La articolul 192 alineatul (1), cuvintele ", dacă a fost săvîrşită o infracţiune din imprudenţă, precum şi o infracţiune cu intenţie pentru care legea prevede o pedeapsă ce nu depăşeşte 25 de ani închisoare" se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.410-XVI. Chişinău, 21 decembrie 2006.