DPO781/1998
ID intern unic:  319808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 781
din  31.10.1998
Privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Victor TELEUCĂ
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 628
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţa Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii naţonale şi contribuţe substanţală la promovarea valorilor spirituale şi morale, domnului Victor TELEUCĂ, scriitor, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 octombrie 1998.
Nr. 781-II.