DPO390/1996
ID intern unic:  320019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 390
din  23.12.1996
Cu privire la conferirea titlului onorific "Maestru
în Artă" unui grup de artişti plastici
Publicat : 09.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 28
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite în dezvoltarea artelor plastice, contribuţie substanţială la promovarea tinerilor plasticieni, activitate expoziţionlă intensă, se conferă titlul onorific "Maestru în Artă" următorilor:
    CÎRMU Isai                - pictor
    MUNTEANU
    Gheorghe                    - şef de secţie la Colegiul Republican de Arte Plastice
                                        "Alexandru Plămădeală"
    ODAINIC Semion      - artist plastic
    ROTARU Elena          - profesoară la Liceul Republican de Arte Plastice
                                         "Igor Vieru"
    VRABIE Gheorghe     - cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie
                                         a Artei al Academiei de {tiinţe a Moldovei
    ZAMŞA Simion          - şef de catedră la Institutul de Stat al Artelor
                                         din Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                          Mircea SNEGUR

    Chişinău, 23 decembrie 1996.
    Nr. 390.