DPO237/1996
ID intern unic:  320944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 237
din  23.08.1996
Cu privire la decorarea unui grup
de scriitori cu distincţii de stat
Publicat : 12.09.1996 în Monitorul Oficial Nr. 059     art Nr : 590
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru realizări remarcabile pe tărîmul literaturii şi participare activă la viaţa social-culturală a ţării, în semn de înaltă preţuire a contribuţiei la procesul de renaştere naţională, un grup de membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
CIMPOI Mihai
CREŢU Igor
DABIJA Nicolae
MARINAT Alexei
MATCOVSCHI Dumitru
VANGHELI Spiridon
VIERU Grigore
cu ordinul "Gloria Muncii"
BOTEZATU Grigore
BUSUIOC Aureliu
CIOBANU Ion
LEVIŢCHI Vasile
MВNDВCANU Valentin
SAKA Serafim
TANASOGLU Dionis
cu medalia "Meritul Civic"
BABOGLO Nicolai
BELISTOV Vladimir
CIBOTARU Mihail
DIMITRIU Gheorghe
GHEORGHIU Gheorghe
LESNEA Sanda
RĂU Alexei
ROŞCA Agnesa
ŞALARI Ariadna
ŞRAIBMAN Ihil
cu medalia "Mihai Eminescu"
CĂRARE Petru
CUPCEA-JOSU Arentina
GRECOV Iurii
GUGEL Anatol
STRВMBEANU Andrei
CRĂCIUN Victor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 23 august 1996.
Nr. 237.