DPO287/1996
ID intern unic:  320979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 287
din  30.09.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători
ai Universităţii de Stat din Moldova cu ordine şi medalii
Publicat : 10.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 065     art Nr : 654
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifico-pedagogică îndelungată şi prodigioasă, merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţională, următorii lucrători ai Universităţii de Stat din Moldova se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
COVAL Dumitru     - şef de catedră
GRIGORCEA Pavel   - conferenţiar
cu ordinul "Gloria Muncii"
CINCILEI Grigore     - profesor
NICULIŢĂ Ion     - decan al facultăţii de istorie
RUSNAC Gheorghe   - rector al Universităţii
TELEVCA Alexandru   - şef de catedră
cu medalia "Meritul Civic"
COJOCARI Alexandr   - şef de catedră
FONARI Eugenia     - conferenţiar
GOIAN Ion     - conferenţiar
GORCEAC Leonid   - şef al departamentului pentru cercetări ştiinţifice
IAROVOI Maria     - contabil-şef
JITARAŞU Nicolae   - şef de catedră
MOŞNEAGA Valeriu   - şef de catedră
STAHI Alexandru     - prorector
VIZIR Pavel     - decan al facultăţii de filosofie şi psihologie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 30 septembrie 1996.
Nr. 287.