DPO48/1995
ID intern unic:  321223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 48
din  01.03.1995
Cu privire la decorarea
domnului Ion POPUŞOI cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 015     art Nr : 168
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică şi de investigaţii rodnică, merite deosebite în elaborarea unor metode avansate de protecţie a plantelor şi de implementare a lor în producţia agricolă, aport personal la pregătirea tinerilor savanţi, domnul Ion POPUŞOI, director al Institutului de Protecţie Biologică a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se decorează cu "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 1 martie 1995.
Nr. 48.