DPO53/1995
ID intern unic:  321226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 53
din  01.03.1995
Cu privire la decorarea
domnului Vasile RUSU cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 015     art Nr : 171
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în agricultură, contribuţie substanţială la dezvoltarea economică şi social-culturală a complexului agroindustrial al republicii şi participare intensă la viaţa obştească, domnul Vasile RUSU, preşedinte al Comisiei Parlamentului Republicii Moldova pentru agricultură şi industria de prelucrare, se decorează cu "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SENGUR
Chişinău, 1 martie 1995.
Nr. 53.