DPC1071/2007
ID intern unic:  322474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1071
din  05.04.2007
pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din
17 ianuarie 2004
Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 051     art Nr : 246     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. I. - În articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din 17 ianuarie 2004 privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 120), cu modificările ulterioare, cifrele "450" şi "350" se substituie prin cifrele "610" şi, respectiv, "470".
Art. II. - Prevederile articolului I se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2007.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1071-IV. Chişinău, 5 aprilie 2007.