DPO1005/1999
ID intern unic:  322851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1005
din  14.05.1999
Privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Juan Antonio SAMARANCH
Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 050     art Nr : 242
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire a distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea sportului şi a mişcării olimpice în Republica Moldova, domnului Juan Antonio SAMARANCH, Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 mai 1999.
Nr. 1005-II.