DPO1131/1999
ID intern unic:  323343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1131
din  20.08.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Rem VEAHIREV
Publicat : 26.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 094     art Nr : 476
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor reciproc avantajoase dintre complexurile de gospodărire a gazelor din Federaţia Rusă şi Republica Moldova, domnului Rem VEAHIREV, preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii pe Acţiuni "Gazprom", Federaţia Rusă, i se conferă  Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 august 1999.
Nr. 1131-II.