HGO452/2007
ID intern unic:  323386
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  24.04.2007
cu privire la rezultatele evaluării amenajării cimitirelor
Publicat : 27.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 057     art Nr : 462
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. În conformitate cu Planul de acţiuni privind salubrizarea localităţilor, se acceptă propunerea Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii "Anul 2007 - anul salubrizării localităţilor" de a conferi premii pentru cel mai amenajat cimitir următoarelor localităţi:
locul I (s. Negreşti, r-nul Străşeni) - 50.000 lei;
locul II (s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca) - 30.000 lei;
locul III (s. Cuşelăuca, r-nul Şoldăneşti) - 20.000 lei.
2. Cheltuielile pentru premierea sus-numitelor localităţi vor fi acoperite din Fondul Ecologic Naţional, premiile băneşti urmînd a fi transferate pe conturile trezoreriale ale primăriilor respective cu destinaţia "Pentru efectuarea lucrărilor de amenajare".
3. Se recomandă consiliilor raionale, Consiliului municipal Chişinău şi Comitetului Executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) să menţioneze primările localităţilor cu cele mai amenajate cimitire.
4. Ministerul Administraţiei Publice Locale, Asociaţia Preşedinţilor şi Consilierilor Raionali, Asociaţia Primarilor şi Colectivităţilor Locale vor identifica cazurile de ignorare, de către unii primari, a lucrărilor de amenajare a cimitirelor şi vor întreprinde acţiunile ce se impun pentru neadmiterea pe viitor a unor asemenea cazuri, precum şi pentru menţinerea permanentă a ordinii în cimitire.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.                                                                
PRIM-MINISTRU            Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei publice locale       Vitalie Vrabie
Ministrul ecologiei şi resurselor naturale       Constantin Mihailescu  
Ministrul finanţelor             Mihail Pop
Nr. 452. Chişinău, 24 aprilie 2007.