DPO1103/2007
ID intern unic:  323482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1103
din  27.04.2007
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă" domnului Nikolai BASKOV
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 292
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie şi înaltă măiestrie interpretativă, domnului Nikolai BASKOV, Artist al Poporului din Federaţia Rusă, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".              
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1103-IV. Chişinău, 27 aprilie 2007.