HCEC556/2007
ID intern unic:  323563
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI
HOTĂRÎRE Nr. 556
din  26.04.2007
cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Academiei Europene a
Societăţii Civile în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007
Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 064     art Nr : 317     Data intrarii in vigoare : 26.04.2007
Academia Europeană a Societăţii Civile a înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 11 (unsprezece) persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
Comisia Electorală Centrală consideră că Academia Europeană a Societăţii Civile este capabilă să exercite funcţii civice în alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali: dna Renata Verejanu, dl Vitalie Dvorean, dna Galina Codreanu, dna Elena Grajdian, dna Ala Telembici, dl Alexandru Cupcea, dl Irii Parfionov, dna Elena Raţă, dl Nicolae Becciu, dna Lidia Ungureanu şi dna Rodica Roşca în consiliile electorale de circumscripţie din partea Academiei Europene a Societăţii Civile în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
2. În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative internaţionale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                Eugeniu Ştirbu
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                               Iurie Ciocan
Nr.556. Chişinău, 26 aprilie 2007.