LPC106/2007
ID intern unic:  324047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 106
din  20.04.2006

pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni

Publicat : 22.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 86-89     art Nr : 386

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (1), cifrele “150” se substituie cu cifrele “250”.
    2. La articolul 18, cifrele “500” se substituie cu cifrele “600”.


    PREŞEDINTELE

    PARLAMENTULUI                                                              Marian LUPU

    Nr.106-XVI. Chişinău, 20 aprilie 2007.