DPO1160/2007
ID intern unic:  324648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1160
din  11.06.2007
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85     art Nr : 377
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător, următorii:
    BONDARENCO Natalia                       – la Curtea de Apel Cahul
    COROLEVSCHI Dumitru                      – la Curtea de Apel Bălţi
    POLIVENCO Galina                             – la Curtea de Apel Bălţi
    PROCOPCIUC Stela                            – la Curtea de Apel Bălţi


PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                                             Vladimir VORONIN

Nr. 1160-IV. Chişinău, 11 iunie 2007.