LPC179/2007
ID intern unic:  324676
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 179
din  20.07.2007
pentru completarea articolului 24 din
Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern

Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 484
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se completează în final cu poziţia “Agenţia «Apele Moldovei»”.
 
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                                      Marian LUPU

    Nr. 179-XVI. Chişinău, 20 iulie 2007.