HGC835/2007
ID intern unic:  324825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 835
din  24.07.2007
privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la
 Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006
Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 878
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                           Vladimir Molojen

    Nr. 835. Chişinău, 24 iulie 2007.


           Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 835 din 24 iulie 2007
Modificările
ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006
“Cu privire la marcarea producţiei alcoolice”
   Punctul 23 din Regulamentul privind modalitatea de marcare cu “Marcă comercială de stat” a producţiei alcoolice destinate exportului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1564), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “23. Marca se aplică pe sticlă în poziţie verticală sau orizontală (conform desenelor de mai jos), cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) să fie lipită fără cute şi dungi;
    b) să se vadă uşor numărul, seria şi partea centrală a Mărcii.
    În cazul în care recipientul individual al producţiei alcoolice supuse marcării este altul decît cel indicat în desene, Marca se va aplica în aşa fel încît să fie vizibilă.
În cazul în care recişientul individual al produsului  este învelit în peliculă de celofan sau este prevăzut un alt înveliş de protecţie transparent, marcajele se aplică sub acest înveliş.