LPC197/2007
ID intern unic:  324925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 197
din  26.07.2007
privind modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 566
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 11 alineatul (2) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, cuvintele “localităţi rurale” se înlocuiesc cu  textul “oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu  excepţia celorlalte teritorii  ale acestor municipii”.
    Art.II. - La articolul III al Legii nr. 386-XVI din 8 decembrie 2006 privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.956), textul  “localităţi rurale, inclusiv în satele din componenţa municipiilor Chişinău (Băcioi, Brăila, Condriţa, Ghidighici, Truşeni, Bubuieci, Bîc, Humuleşti, Budeşti, Coloniţa, Cruzeşti, Tohatin, Ciorescu, Grătieşti, Hulboaca, Stăuceni) şi Bălţi (Elizaveta, Sadovoe)” se înlocuieşte cu textul “oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu  excepţia celorlalte teritorii  ale acestor municipii”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr.197-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.