HGA997/2007
ID intern unic:  325237
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 997
din  03.09.2007
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006
Publicat : 14.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 1038
   Abrogată prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La alineatul doi punctul 11 al Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagmele “, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    2. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                      Ion Ababii
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                       Galina Balmoş
    Ministrul economiei şi comerţului                                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                    Mihail Pop

    Nr. 997. Chişinău, 3 septembrie 2007.