HGC1056/2007
ID intern unic:  325366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1056
din  26.09.2007
pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul
cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006
Publicat : 05.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 1101
     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                    Vitalie Vrabie
    Ministrul afacerilor interne                                    Gheorghe Papuc
   
    Nr. 1056. Chişinău, 26 septembrie 2007.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1056
din 26 septembrie 2007

Modificările ce se operează în Regulamentul cu privire
la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006

    Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026) se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 11:
    litera a) se exclude;
    la litera c), cuvintele “pedepsei disciplinare” se substituie prin cuvintele “sancţiunii disciplinare”.
    2. La punctul 27 alineatul trei, cuvintele “pedepsit disciplinar” se substituie prin cuvintele “sancţionat disciplinar”.
    3. La punctul 54, cuvintele “a Forţelor Armate” se exclud.
    4. La punctul 94, cuvintele “retrogradaţi cu o treaptă” se substituie prin cuvintele “retrogradaţi cu un grad”.
    5. La punctul 96 alineatele unu şi doi, cuvintele “Pedeapsa disciplinară “retrogradarea cu o treaptă” se substituie prin cuvintele “Sancţiunea disciplinară “retrogradarea cu un grad”.
    6. La punctul 140:
    la litera h) ultimul alineat, cuvintele “pedepse disciplinare” se substituie prin cuvintele “sancţiuni disciplinare”;
    la litera j), cuvintele “pedeapsa disciplinară” se substituie prin cuvintele “sancţiunea disciplinară”.