*OIFPS514/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  325550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 514
din  07.09.2007
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale
privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară
bligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de
chimb valutar şi instrucţiunilor cu privire la modul de completare
și prezentare a lor
Publicat : 14.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 542
   În scopul executării prevederilor alineatelor (4) şi (5) ale art.4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 cu modificările operate prin Legea nr.196-XVI din 26 iulie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă modelul Dării de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (Forma TTM) şi instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
   2. Se aprobă modelul Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar (Forma PSV) şi instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    3. Dările de seamă aprobate conform prezentului ordin se prezintă pentru perioadele fiscale începînd cu 17 august 2007.
    4. Dările de seamă Forma TTM şi Forma PSV se prezintă lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare lunii de gestiune.
   5. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii ce activează în domeniile respective şi să-i asigure gratuit cu formularul dării de seamă.


    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 514. Chişinău, 7 septembrie 2007.

Anexa nr.1

    anexa nr.1

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă
privind taxa
pentru serviciile de telefonie mobilă
(Forma TTM)
    La completarea Dării de seamă pe formularul tipizat, contribuabilul în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    • codul fiscal al contribuabilului;
    • denumirea contribuabilului;
    • codul localităţii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
    • Inspectoratul fiscal de stat – Inspectoratul fiscal de stat teritorial unde se deserveşte contribuabilul;
    • data prezentării dării de seamă - data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial;
    • perioada fiscală – lunar;
    • suma de control – suma taxei către plată, indicată în col. 3;
    • semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef ale contribuabilului.
    Darea de seamă se prezintă lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    În formularul tipizat al Dării de seamă rubrica “Perioada fiscală” se completează cu un cod care are structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea L – lunar; N - numărul lunii pentru care se prezintă darea de seamă; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru luna august 2007 perioada fiscală va avea structura – L/8/2007).
    În tabelul Dării de seamă se indică următoarele:
     în col. 1 – venitul obţinut din vînzările aferente serviciilor de telefonie mobilă prestate (lei);
     în col. 2 - cota taxei* (%);
     în col. 3 – suma către plată care se calculează conform formulei – col.1 x col.2 (lei).
    * Stabilită prin Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 cu modificările operate prin Legea nr.196-XVI din 26 iulie 2007.

Anexa nr.2
    anexa nr.2

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind
plata suplimentară obligatorie
la vînzarea valutei străine prin intermediul
caselor de schimb valutar
(Forma PSV)
    La completarea Dării de seamă pe formularul tipizat, agentul economic sau instituţia financiară care dispune de casă(e) de schimb valutar în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    • codul fiscal al agentului economic sau instituţiei financiare care dispune de casă(e) de schimb valutar;
    • denumirea agentului economic sau instituţiei financiare care dispune de casă(e) de schimb valutar;
   • codul localităţii unde este înregistrată adresa juridică al agentului economic sau instituţiei financiare care dispune de casă(e) de schimb valutar – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
   • Inspectoratul fiscal de stat – Inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată adresa juridică al agentului economic sau instituţiei financiare care dispune de casă(e) de schimb valutar;
    • data prezentării dării de seamă - data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial;
    • perioada fiscală – lunar;
    • suma de control – suma către plată, indicată în col. 3;
    • semnătura autentificată prin ştampilă a persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef ale agentului economic sau instituţiei financiare care dispune de casă(e) de schimb valutar.
    Darea de seamă se prezintă lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    În formularul tipizat al Dării de seamă rubrica “Perioada fiscală” se completează cu un cod care are structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea L – lunar; N - numărul lunii pentru care se prezintă darea de seamă; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru luna august 2007 perioada fiscală va avea structura – L/8/2007).
    În tabelul Dării de seamă se indică următoarele:
     în col. 1 – venitul obţinut de către agentul economic sau instituţia financiară din vînzarea valutei străine persoanelor fizice prin intermediul caselor de schimb valutar (lei);
     în col. 2 – cota* (%);
     în col. 3 – suma către plată care se calculează conform formulei – col.1 x col. 2 (lei).
    * Stabilită prin Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000.