DPO1364/2007
ID intern unic:  325677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1364
din  06.11.2007

privind conferirea titlului onorific “Maestru în Artă” domnului Lev LEŞCENKO

Publicat : 09.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 175-177     art Nr : 683
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, pentru contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale moldo-ruse şi succese remarcabile în activitatea de creaţie, domnului Lev LEŞCENKO, Artist al Poporului din Federaţia Rusă, i se conferă titlul onorific “Maestru în Artă”.
 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1364-IV. Chişinău, 6 noiembrie 2007.