HGA1188/2007
ID intern unic:  325697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1188
din  02.11.2007

cu privire la  aprobarea modificărilor şi completărilor

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1465 din 8 decembrie 2003

Publicat : 09.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 175-177     art Nr : 1232

    Abrogată prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509    Guvernul HOTĂRĂŞTE :

    Se aprobă modificările şi completările ce se  operează în Hotărîrea Guvernului  nr. 1465 din 8 decembrie 2003 “Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi termenelor de garanţie” ( se anexează).


    PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV

 

    Contrasemnează:

    Ministrul  economiei şi comerţului                                          Igor Dodon

    Ministrul industriei şi infrastructurii                                       Vladimir Antosii

    Ministrul sănătăţii                                                                    Ion Ababii

    Ministrul finanţelor                                                                  Mihail Pop


    Nr. 1188. Chişinău, 2 noiembrie 2007.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1188
din 2 noiembrie 2007


Modificările şi completările

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1465 din 8 decembrie 2003

    Hotărîrea Guvernului nr. 1465 din 8 decembrie 2003 “Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi termenelor de garanţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art. 1530) se modifică şi se completează după cum urmează:

    la punctul 1, alineatul trei va avea următorul cuprins:

    “Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi  înlocuite cu un produs similar, conform anexei nr. 2.”;

    anexa nr. 1:

    punctul 1  se completează în final cu două alineate cu următorul cuprins:

    “Transportarea produselor de mare gabarit de peste10 kg către vînzător/producător pentru reparaţie, reducerea preţului, înlocuirea şi returnarea acestor mărfuri către consumatori se efectuează cu forţele şi mijloacele vînzătorului/producătorului, căruia i s-a adresat consumatorul.

    În cazul în care  vînzătorul/producătorul nu îndeplineşte această prevedere, precum şi în cazul în care sediul vînzătorului/producătorului nu se află în localitatea de reşedinţă a consumatorului, transportarea şi returnarea  mărfurilor  le poate efectua  consumatorul pe contul vînzătorului/producătorului.”;

    punctul 6  va avea următorul cuprins:

     “6. Expertiza se efectuează la solicitarea vînzătorului, de către:

    Camera de Comerţ şi Industrie şi subdiviziunile ei teritoriale;

    Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

     Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanţelor - pentru articole din metale preţioase şi pietre preţioase;

    instituţiile (organizaţiile) ce dispun de licenţă pentru activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor;

    comisia de expertiză formată  din reprezentanţii vînzătorului şi organului ce efectuează expertiza, cu participarea consumatorului ( în caz de necesitate, se invită reprezentanţii producătorului).

     În cazul intentării de către consumator a unei acţiuni de judecată referitor la repararea prejudiciului, expertiza este efectuată  de entităţile sus-menţionate, la solicitarea consumatorului.”;
      capitolul IV va avea următorul cuprins:
IV.  Modul de înlocuire a  produselor
de calitate corespunzătoare  

    22. Consumatorul este în drept să ceară vînzătorului/producătorului înlocuirea  produsului nealimentar de calitate corespunzătoare cu unul similar în unitatea de comerţ unde a fost procurat, dacă produsul nu i s-a potrivit după formă,  model, culoare, mărime sau nu poate fi utilizat conform destinaţiei din alte motive, cu excepţia produselor nealimentare de calitate corespunzătoare specificate în anexa nr. 2.

    23. Consumatorul are dreptul să ceară înlocuirea produsului de calitate corespunzătoare în decurs de 14 zile calendaristice, exceptînd data procurării.

    Înlocuirea produsului  de calitate corespunzătoare se efectuează dacă acest produs nu a fost utilizat  (şi-a păstrat aspectul exterior, sigiliile şi etichetele fabricii, dacă erau), proprietăţile de consum, precum şi cu prezentarea bonului  de casă sau a unui alt document  care confirmă faptul procurării produsului, eliberat consumatorului împreună cu produsul vîndut.

     24.  În cazul în care la momentul adresării consumatorului unitatea de comerţ nu dispune de un produs similar cu cel returnat, consumatorul este în drept să rezilieze contractul de vînzare-cumpărare şi să ceară restituirea sumei plătite pentru produs, iar vînzătorul este obligat să primească produsul respectiv şi să restituie suma plătită.”;

    la capitolul V punctul 25, după cuvintele “la data vînzării acestora” se completează cu următoarea fraza “La produsele de sezon (încălţăminte, articole vestimentare, produse din blană  etc.) procurate pînă la începerea sezonului respectiv, termenul de garanţie se calculează de la începutul sezonului corespunzător, pentru perioada de iarnă de la 1 octombrie, pentru perioada de vara de la 1 aprilie.” şi în continuare după text;

     anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 1465

din  8 decembrie 2003

L  I  S  T  A

produselor  nealimentare de calitate corespunzătoare

ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar

     1. Articole de bijuterie (articole din metale preţioase, pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite).

    2. Confecţii şi articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie).

     3. Articole de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice şi alte articole destinate pentru îngrijirea corpului).

     4.  Articole de parfumerie şi cosmetică.

    5. Mărfuri textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip mătase, panglici, bandă de bordură etc.).

    6. Cabluri (conducte electrice, cabluri, şnururi).

    7. Materiale de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă etc.).

     8. Produse şi materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimentare, inclusiv cele jetabile (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie, ambalaje, articole pentru păstrarea şi transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie).

    9.  Produse chimice de uz casnic, pesticide  şi preparate agrochimice.

    10.  Mobilă de menire socială (garnituri şi seturi).

    11. Autoturisme şi articole moto-velo, remorci şi agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări şi alte mijloace de transport naval de menire socială.

    12. Mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanţie (aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora).

    13. Articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii publice şi igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice).

    14. Jucării.”.