LPC269/2007
ID intern unic:  326376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 269
din  07.12.2007
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pe anul 2007 nr.408-XVI din 21 decembrie 2006
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 794
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007 nr. 408-XVI  din 21 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.203-206, art.987) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifra “1 937 900,0” se înlocuieşte cu cifra “1 992 900,0” la venituri şi cheltuieli.
    2. Anexa nr.1:
    la poziţia “I. Venituri, total”, cifra “1 937 900,0” se  înlocuieşte cu cifra “1 992 900,0”;   
    la poziţia “1. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în mărime procentuală, achitate de angajatori şi angajaţi”, cifra “705 000,0” se înlocuieşte cu cifra 
”728 000,0";
    la poziţia “2. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă achitate de persoanele fizice cu domiciliu stabil în Republica Moldova”, cifra “35 050,0” se înlocuieşte cu cifra  “24 000,0”;
    la poziţia “4. Alte venituri”, cifra “2000,0” se înlocuieşte cu cifra “45 050,0”;
    la poziţia “II. Cheltuieli, total”, cifra “1 937 900,0”  se  înlocuieşte cu cifra “1 992 900,0”;
    la poziţia “1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifra “1 833 084,0”  se înlocuieşte cu cifra  “1 885 884,0”;
    la poziţia “2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifra “38 758,0” se înlocuieşte cu cifra  “39 858,0”;
    la poziţia “3. Fondul măsurilor de profilaxie  (de prevenire a riscurilor de asigurare)”, cifra “38 758,0” se înlocuieşte cu cifra  “39 858,0”.
    3. Anexa nr.2:
    la poziţia “I. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total”, cifra “1 833 084,0” se înlocuieşte cu cifra “1 885 884,0”;
    la poziţia “1.Asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească”, cifra “158 378,5” se înlocuieşte cu cifra “163 128,2”;
    la poziţia “dintre care medicamente compensate”, cifra “40 260,0” se înlocuieşte cu cifra “42 260,0”;
    la poziţia “3. Asistenţă medicală specializată de ambulator”, cifra “134 731,6” se înlocuieşte cu cifra “127 231,6”;
    la poziţia “4. Asistenţă medicală spitalicească”, cifra
    ”931 939,9" se înlocuieşte cu cifra “981 990,2”;
    la poziţia “5. Servicii medicale de înaltă performanţă”, cifra “37 578,2” se înlocuieşte cu cifra “43 078,2”;
    la poziţia “II. Fondul de rezervă”, cifra “38 758,0” se înlocuieşte cu cifra “39 858,0”;
    la poziţia “1. Acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de legislaţie”, cifra “22 459,6” se înlocuieşte cu cifra “23 559,6”;
    la poziţia “III. Fondul măsurilor de profilaxie”, cifra
    ”38 758,0" se înlocuieşte cu cifra “39 858,0”;
la poziţia “2. Alte activităţi de profilaxie”, cifra “18 758,0” se înlocuieşte cu cifra “19 858,0”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.269-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2007.