DGO121/2007
ID intern unic:  326457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
DEPARTAMENTE
DISPOZIŢIE Nr. 121
din  12.12.2007
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1520
    În conformitate cu Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 şi Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr. 1263-XIII din 17 iulie 1997, se conferă dlui Ion CHICU, viceministru al finanţelor, gradul de calificare “rangul I, consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a”.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Nr. 121-d. Chişinău, 12 decembrie 2007.