HGM10/2008
ID intern unic:  326671
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 10
din  17.01.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 74
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG845 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.923


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Disponibilizarea colaboratorilor direcţiilor teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale în legătură cu modificările structurii şi statelor de personal se vor efectua în conformitate cu prevederile Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 şi Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995.
    3. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Administraţiei Publice Locale, va identifica sursele financiare necesare pentru executarea prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                         Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                                        Mihail Pop

    Nr. 10. Chişinău, 17 ianuarie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.10
din 17 ianuarie 2008
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
   
[Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 “Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.32), se modifică şi se completează după cum urmează:
    anexa nr.1:
    la poziţia 4, sintagma “şefii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului” se exclude;
    tabelul se completează cu o poziţie nouă, 7,  cu următorul cuprins:
    “7. Şefii direcţiilor teritoriale control administrativ - Automobile arondate (sau aflate la balanţa instituţiei) - 40”;
    punctul 2 din Note se exclude.
   
[Pct.3 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    [Pct.4-5 abrogate prin HG845 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.923]