*LPC449/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  326730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 449
din  30.12.2004
pentru modificarea articolului 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9
octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 51
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 27 al Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16-17, art. 101), cu modificările ulterioare, cifra "2005" se înlocuieşte cu cifra "2010".
Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni, va crea un sistem naţional de gestionare a deşeurilor şi de coordonare a acţiunilor statului, întreprinzătorilor şi populaţiei în domeniul acumulării, sortării, utilizării şi prelucrării deşeurilor de ambalaj şi va elabora un plan de acţiuni de trecere treptată la sistemul de ambalare în sticlă a producţiei, astfel încît, pînă la 1 ianuarie 2007, cota ambalajului de sticlă să constituie cel puţin 50%.

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 30 decembrie 2004.
Nr. 449-XV.