HGC129/2008
ID intern unic:  326944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 129
din  08.02.2008
cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern
Publicat : 19.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 201
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1476 din 14 noiembrie 2002 “Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 170-172, art. 1687);
    punctul 4 al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.56 din 22 ianuarie 2007 “Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 75).


    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:  
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop    

    Nr. 129. Chişinău, 8 februarie 2008.