HGM462/2008
ID intern unic:  327465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 462
din  24.03.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 437
    MODIFICAT
   
HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708
    HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828
    HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5
    HG199 din 20.03.14, MO72-77/28.03.14 art.222
   
HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12
    HG71 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.109
    HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295
    HG1034 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.16
    HG830 din 10.09.10, MO169-171/17.09.10 art.919
    HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919
    HG820 din 14.12.09, MO187-187/18.12.09 art.906
    HG765 din 25.11.09, MO171-172/27.11.09; în vigoare 01.02.10
    HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107
    HG976 din 12.08.08, MO154-156/15.08.08 art. 963
    HG768 din 27.06.08, MO117-119/04.07.08 art.775
    HG678 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.675    
În conformitate cu Legea nr. 357-XVI din 24 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 877), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

   
PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                Ion Ababii
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                 Galina Balmoş
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon

    Nr. 462. Chişinău, 24 martie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.462
din  24 martie 2008
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 575  din  2 septembrie 1992 “Cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit invalizi” (Monitor, 1992, nr. 9, art. 270), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele “şi de organele muncii şi protecţiei sociale” se exclud, sintagma “Casei Naţionale de Asigurări Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”, sintagma “Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii” se substituie prin sintagma “Consiliului Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii din subordinea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    2. Pe parcursul întregului text al Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 “Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art. 849), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    3. La punctul 44 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
   4. La punctul 28 al Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 218-220, art. 1297), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    5. La punctul 7 al Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 “Cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242, art.1466), sintagma “Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    6. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 451 din 29 aprilie 2004 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii de război” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 587), cu modificările ulterioare, şi pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv.
    7. La punctele 4, 8 şi 21 ale Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 28 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1067), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv.
  
[Pct.8 abrogat prin HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708]
    9. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr.594 din 20 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea Procedurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 89-91, art. 660), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   10. Pe parcursul întregului text al Hotărîrii Guvernului nr.617 din 28 iunie 2005 “Cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.670), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 648 din 5 iulie 2005 “Cu privire la situaţia social-economică în raionul Anenii Noi şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92-94, art. 705) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 litera g), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”;
    la punctul 7, sintagma “Ministerul  Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   
[Pct.12 abrogat prin HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828]
    [Pct.13 abrogat prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107]
   
14. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005 “Cu privire la instituirea Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 893), poziţia “Revenco Valerian - ministru al sănătăţii şi protecţiei sociale, preşedinte al Consiliului” se substituie prin poziţia “Ababii Ion - ministru al sănătăţii, preşedinte al Consiliului”, la poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” şi la poziţia “Gheorghiţă Ştefan - prim-vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul SIDA, specialist principal în infecţia HIV/SIDA în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”, cuvintele “şi protecţiei sociale” se exclud.
    15. Programul de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 16 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 936), se modifică după cum urmează:
    la poziţia 9:
    la acţiunea întîi rubrica 5 “Responsabili”, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”;
    la acţiunea a treia rubrica 5 “Responsabili”, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    16. La punctul 39 din Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”.
    17. Pe parcursul întregului text al anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 885 din 22 august 2005 “Pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 983), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    18. Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 26 august 2005 “Cu privire la implementarea proiectului “Caravela culturii”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 117-118, art. 978) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 7, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”;
    în anexa la hotărîre:
    poziţia “Revenco Valerian, ministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” se substituie prin poziţia “Ababii Ion, ministru al sănătăţii”;
    după această poziţie se introduce o poziţie nouă, cu următorul cuprins:
    “Balmoş Galina, ministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului”.

   
[Pct.19 abrogat prin HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919]
    20. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 913 din 26 august 2005 “Cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale a sănătăţii reproducerii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 990) şi la capitolul 10 al Strategiei, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
  
[Pct.21 abrogat prin HG820 din 14.12.09, MO187-187/18.12.09 art.906]
    22. La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 5 septembrie 2005 “Cu privire la măsurile de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1048) şi în tot textul anexei nr.1, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    23. La compartimentul “Actele normative emise de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale” din anexele nr. 1, 2 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 “Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 132-134, art. 1099), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
  
[Pct.24 abrogat prin HG976 din 12.08.08, MO154-156/15.08.08 art. 963]
    25. Pe parcursul întregului text al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie 2005 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
  
[Pct.26 abrogat prin HG1034 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.16]
    27. La poziţia 11 rubrica 2 “Denumirea acţiunii” şi rubrica 4 “Responsabili de executare” şi poziţia 12 rubrica 4 “Responsabili de executare” din Planul de acţiuni pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor preşcolare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1075 din 12 octombrie 2005  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 142-144, art. 1162), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   28. În anexele nr. 8.1, 8.2, 8.3 şi 9 la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2006-2008), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1079 din 19 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 148-150, art. 1215), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   29. Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 26 octombrie 2005 “Cu privire la situaţia social-economică în raionul Cimişlia şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 142-144, art. 1172) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 subpunctele 5) şi 16), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”;
    la punctul 6, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    30. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1144 din 3 noiembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151-153, art. 1231), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   
[Pct.31 abrogat prin  HG71 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.109]
    32. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1276 din 6 decembrie 2005 “Pentru aprobarea Acordului privind procedura de cooperare reciprocă la evaluarea igienică a producţiei potenţial periculoase, importată în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Ciolpon-Ata la 16 aprilie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art. 1380), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    33. Pe parcursul întregului text al Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 1307 din 12 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 1446), şi al anexelor nr.3 şi nr.4 la Regulament sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
   
[Pct.34 abrogat prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107]
    35. Hotărîrea Guvernului nr. 1326 din 14 decembrie 2005 “Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168 - 171, art. 1406), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 al hotărîrii, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”;
    în tot textul anexei nr. 1, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
 
    [Pct.36 abrogat prin HG678 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.675]
  
37. Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 “Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 1477) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 al hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma “Ministerul Sănătăţii”;
    pe tot parcursul anexelor nr. 1 şi 2 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.

   
[Pct.38 abrogat prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107]
  
  [Pct.39 abrogat prin HG199 din 20.03.14, MO72-77/28.03.14 art.222]
    40. La punctele 2 şi 5 şi în tot textul anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1409 din 30 decembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Programului naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 16 - 19, art. 87), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    41. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 42 din 12 ianuarie 2006 “Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 9 - 12, art. 72),  şi în tot textul anexelor nr.1 şi nr.2 la hotărîre sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
   
[Pct.42 abrogat prin HG830 din 10.09.10, MO169-171/17.09.10 art.919]
   
[Pct.43 abrogat prin HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13]
    44. Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 “Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31 - 34, art. 199) se modifică după cum urmează:
    la compartimentul A5 Secţiunea A din anexa nr. 3 la Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”;
    la punctul 12 din anexa nr. 3, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”.
    45. La punctul 5 rubrica 4 din Planul de acţiuni pentru perfecţionarea cadrului normativ de reglementare a activităţilor supuse licenţierii şi optimizarea procesului de licenţiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 194 din 21 februarie 2006  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 239), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    46. La punctele 4 şi 16 din Regulile privind tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 257), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    47. Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 27 martie 2006 “Cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Apărării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 55-58, art. 361) se modifică după cum urmează:
    la poziţia 6 rubrica 4 “Tarifele” din anexa nr. 1, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”;
    la punctul 2 capitolul “Veniturile provenite din prestarea serviciilor medicale şi a serviciilor înrudite cu cele medicale” din anexa la Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Ministerului Apărării, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”.
    48. La punctul 4 din anexa nr. 2, punctul 6 alineatul doi şi punctul 8 litera b) din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66 - 69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   49. Hotărîrea Guvernului nr.439 din 26 aprilie 2006 “Cu privire la Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat “MoldDiab” pentru anii 2006-2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 70-72, art. 479) se modifică după cum urmează:
    la punctele 4 şi 5 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv;
    la poziţiile 3 - 22 rubrica 3 “Responsabilii pentru executare” din Planul de acţiuni privind realizarea strategiilor prioritare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

   
[Pct.50 abrogat prin HG768 din 27.06.08, MO117-119/04.07.08 art.775]
  
[Pct.51 abrogat prin HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708]
    52. În anexa nr. 2  la Hotărîrea Guvernului nr. 516 din 13 mai 2006 “Privind aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru problemele victimelor represiunilor politice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 561), poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale” se substituie prin poziţia “Gavriliţă Lucia - viceministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului”.
   53. Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 16 mai 2006 “Privind aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87 - 90, art. 644) se modifică după cum urmează:
    la punctele 3 şi 5 ale hotărîrii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv;
    în tot textul anexei nr. 1, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv;
    în anexa nr. 2 la poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale, preşedinte al Consiliului” cuvintele “şi protecţiei sociale” se exclud.
    54. Hotărîrea Guvernului nr. 564 din 22 mai 2006 “Pentru aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă pe anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87-90, art. 645) se modifică după cum urmează:
    la punctele 2, 4 şi 5 ale hotărîrii sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv;
    în tot textul şi la punctele 2, 6 şi 7 din note ale anexei nr. 1 la hotărîre, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv;
    la poziţiile 3 - 4, 8 - 9, 11, 13 - 14 rubrica 3 “Instituţiile responsabile” din Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de stat privind dezvoltarea serviciului de asistenţă medicală urgentă pe anii 2006-2010 sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    55. La punctele 506 - 507, 509 şi 518 ale Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    56. Hotărîrea Guvernului nr. 604 din 29 mai 2006 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea unor concursuri republicane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 87-90, art. 659) se modifică după cum urmează:
    în anexele nr. 1 şi nr. 2 la hotărîre, la poziţia “Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale”, cuvintele “şi protecţiei sociale” se exclud;
    la punctele 5 şi 7 ale anexei nr. 3, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    57. Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 29 mai 2006 “Privind aprobarea normelor minime de alimentare zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a detergenţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 765) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului”;
    la punctul 4, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   
[Pct.58 abrogat prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]
   59. La punctul 11 al Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    60. Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006 “Cu privire la expertiza medicală a vitalităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 740) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 al hotărîrii, sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi copilului”;
    la punctele 3, 8, 18, 28 şi 44 din anexa nr. 1 şi la punctele 43 şi 53 din anexa nr.2, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv;
    la punctele 7, 11 şi 17 din anexa nr. 1 sintagma “ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale” se substituie prin sintagma “ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului”;
    la punctele 13, 36, 37 şi 39 din anexa nr. 1 şi la punctele 2, 5, 20, 27, 36 şi 41 din anexa  nr.2, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”;
    la punctul 38 din anexa nr. 1, cuvintele “şi protecţiei sociale” se exclud.
    61. La punctele 2, 3 şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 10 iulie 2006 “Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea gratuită a persoanelor  cu deficienţe de auz din republică cu aparate auditive în anii 2006-2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 112-115, art. 863) şi pe tot parcursul Planului de acţiuni, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    62. La punctul 2.5.2  litera a) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 31 iulie 2006 “Cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art. 987), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    [Pct.63 abrogat prin HG765 din 25.11.09, MO171-172/27.11.09; în vigoare din 01.02.2010]
    64. La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 920 din 9 august 2006 “Cu privire la mersul executării Programului de redresare şi ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 982), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    65. La punctele 2 - 5 ale Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 17 august 2006 “Cu privire la fortificarea bazei tehnico-materiale a Clinicii nr. 2 a Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1015) şi la acţiunile 1-7 pentru anul 2008 ale Planului de acţiuni privind reconstrucţia Spitalului de boli tuberculoase din s.Vorniceni (Clinica nr.2 a Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”), aprobat prin hotărîrea nominalizată, sintagma  “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv.
    66. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 940 din 17 august 2006 “Cu privire la realizarea Programului naţional de combatere şi profilaxie a holerei şi altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1016), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    67. Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător  cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1076), se modifică după cum urmează:
    pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv;
    în anexa nr. 2 la hotărîre, la poziţia “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” cuvintele “şi Protecţiei Sociale” se exclud.
   
[Pct.68 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    69. La poziţiile 3, 9 şi 11 rubrica 3 “Responsabili de executare” ale Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.1039 din 6 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 146-149, art. 1119), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   
[Pct.70 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]
    71. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr.1056 din 13 septembrie 2006 “Cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1142), sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerului Sănătăţii”.
    72. La punctul 6 al Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 4 octombrie 2006 “Cu privire la situaţia social-economică în raionul Hînceşti şi activitatea  autorităţilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ - teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 158-160, art. 1224), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   73. La poziţia 35 rubrica 3 “Executorii responsabili”a anexei nr. 13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 164-167, art. 1243), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    74. La punctul 5.7. penultimul alineat al Strategiei  de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006 - 2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1199 din 17 octombrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 170-173, art. 1312), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    75. La punctele 2 şi 4 ale Hotărîrii Guvernului nr.1218 din 23 octombrie 2006 “Privind realizarea Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 168-169, art. 1306), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    76. La poziţiile 1.20. şi 6.13. - 6.14. rubrica 3 “Responsabili” ale Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1288 din 9 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.181-183, art. 1391), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   
[Pct.77 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
   
[Pct.78 abrogat prin HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5]
   
79. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1421 din 18 decembrie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1534), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    80. La punctul 12 litera g)  din Concepţia sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1441 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1543), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
   
[Pct.81 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]