OMFA43/2008
ID intern unic:  327650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 43
din  29.03.2008
cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Indicaţiilor
  metodice  privind reflectarea în evidenţa contabilă a veniturilor
 şi cîştigurilor obţinute de la jocurile de noroc
Publicat : 15.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 76-77     art Nr : 218     Data intrarii in vigoare : 15.04.2008
    Abrogat prin OMF90 din 26.06.15, MO166-176/03.07.15 art.1100

    Întru executarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a) al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93/399 din 29.06.07),

ORDON:
    1. Se aprobă Indicaţiile  metodice  privind reflectarea în evidenţa contabilă a veniturilor şi cîştigurilor obţinute de la jocurile de noroc (se anexează).
    2. Prezentele Indicaţii intră în vigoare la data publicării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                          Mihail POP

    Nr. 43. Chişinău, 29 martie 2008.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr. 43  din  29 martie 2008
Indicaţii metodice privind reflectarea în evidenţa
contabilă a veniturilor şi cîştigurilor obţinute
de la jocurile de noroc

    1. Prezentele Indicaţii metodice sînt elaborate în conformitate cu articolul 901 alineatul (33) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, cu modificările ulterioare, şi articolul 11 alineatul 2 lit. a) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007.
    2. Obiectivul prezentelor Indicaţii metodice îl constituie descrierea particularităţilor de reflectare în evidenţa contabilă a veniturilor şi cîştigurilor obţinute de la jocurile de noroc.
   3. Prezentele Indicaţii metodice se extind asupra organizaţiilor ce desfăşoară jocuri de noroc în Republica Moldova în conformitate cu Legea cu privire la jocurile de noroc nr. 285-XIV din 18.02.1999.
   4. Evidenţa primară a veniturilor şi cheltuielilor se ţine conform Normelor metodologice privind efectuarea decontărilor băneşti în numerar din domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea maşinilor de casă şi control aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 01-05/2008 din 24.01.2008.
    5. Veniturile de la jocurile de noroc, în dependenţă de modul de accesare a jocurilor de noroc, a mizelor, se divizează astfel:
    · veniturile de la jocurile de noroc accesate cu fişe, blanchete, jetoane, cartele impulsuri (puncte) etc., adică cu echivalente ale mijloacelor băneşti costul cărora se achită în prealabil;
    · veniturile de la jocurile de noroc accesate cu moneda naţională în forma ei naturală - bancnota, adică exploatarea automatelor de joc dotate cu acceptor / validator de bancnote, casetă pentru depozitarea bancnotelor şi care emit pe suport de hîrtie chitanţe pentru jucători, iar pentru organizatorul jocurilor de noroc diferite rapoarte totalizatoare;
    ·  veniturile de la jocurile de noroc accesate cu moneda naţională în forma ei naturală - moneda, adică exploatarea automatelor dotate cu acceptor / validator de monede, contoare de evidenţă şi casetă pentru depozitarea şi eliberarea cîştigurilor (în monedă de accesare).
    6. Înregistrarea în evidenţa organizatorilor a jocurilor de noroc a sumei mizei depuse se va efectua în debitul contului 241 “Casa” şi creditul contului 611 “Venituri din vînzări”, subconturile corespunzătoare.
    7. Cîştigurile obţinute de către participanţi (jucători) vor fi reflectate în evidenţa organizatorilor a jocurilor de noroc în debitul contului 711 “Costul vînzărilor” şi creditul contului 241 “Casa”, subconturile corespunzătoare.
    8. Organizatorul jocurilor de noroc conform cerinţelor articolului 901 alineatul (33) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, cu modificările ulterioare, este obligat de a ţine evidenţă completă, clară şi detaliată a cîştigurilor acordate fiecărui participant (jucător) astfel încît să poată calcula, reţine şi transfera impozitul aferent.
    9. Valoarea impozabilă a cîştigurilor de la jocurile de noroc acordate de organizatorul jocurilor de noroc participanţilor (jucătorilor) reprezintă cîştigul obţinut ca diferenţă pozitivă dintre suma schimbului echivalentelor mijloacelor băneşti cîştigate şi suma mizei depuse. Nu se consideră cîştig de la jocurile de noroc diferenţa negativă dintre suma mizei depuse şi schimbului echivalentelor mijloacelor băneşti cîştigate.
    10. Impozitul pe venit reţinut din valoarea impozabilă a cîştigurilor de la participanţii (jucătorii) a jocurilor de noroc se va reflecta în debitul contului 241 “Casa” şi creditul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”, subconturile corespunzătoare.
    11.  Transferarea obligaţiei de plată a impozitului reţinut se va efectua în debitul contului 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” şi creditul contului 242 “Conturi curente în valută naţională”, subconturile corespunzătoare.