RMO78/2008
ID intern unic:  327683
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 78
din  18.04.2008
RECTIFICARE
Publicat : 18.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 10
    În Legea cu privire la tutun şi la articolele de tutun nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, art. 139,
    la art. 21 alin. (3), lit. c) de exclus sintagma “şi art. II (partea referitoare la art. 19 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate)”.