*LPC278/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  327689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 278
din  14.12.2007
cu privire la tutun şi la articolele din tutun
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 139     Data intrarii in vigoare : 07.03.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi sociale de organizare a activităţii de cultivare, de prelucrare postrecoltare şi industrială a tutunului, de import, de fabricare, de păstrare şi de comercializare a produselor din tutun, reglementează raporturile ce apar în cadrul acestor activităţi şi prevede unele măsuri de prevenire şi combatere a consumului articolelor din tutun.
    (2) Obiectivele  prezentei legi sînt:
    a) apărarea intereselor economice ale statului şi ale societăţii în domeniile agrar şi industrial ale ramurii tutunului, cele ale importului şi comercializării articolelor din tutun;
    b) crearea condiţiilor prevăzute de documentele normativ-tehnice  pentru producerea tutunului nefermentat, a celui fermentat şi a articolelor din tutun;
    c) stabilirea măsurilor de limitare a consumului articolelor din tutun în scopul protejării sănătăţii oamenilor;
    d) stabilirea  măsurilor de prevenire a efectelor dăunătoare ale fumatului asupra sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare, inclusiv a minorilor;
    e) asigurarea informării consumatorilor asupra calităţii articolelor din tutun ce urmează a fi procurate şi consumate şi asupra conţinutului în ele a substanţelor nocive;
    f) contracararea şi combaterea falsificării articolelor din tutun;
    g) reglementarea fumatului în localuri şi locuri publice.
    (3) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra tutunului şi produselor din tutun  aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
   (4) Subiecţi ai raporturilor reglementate de prezenta lege sînt persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu  prezenta lege, denumite în continuare agenţi economici.
    (5) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin alte dispoziţii în domeniile respective decît cele prevăzute de prezenta lege, se vor aplica prevederile  tratatelor internaţionale.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale:
    agent economic - orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător;
    ambalaj de consum - unitate minimală de ambalaj în care produsele din tutun se comercializează consumatorului;
    amestec de tutun - tutun prelucrat, de diferite soiuri botanice şi clase de calitate, pregătit şi tăiat în conformitate cu reţeta aprobată pentru o anumită marcă de articole din tutun;
    aromatizator - amestec de diferite adaosuri aromatice şi de alţi componenţi (umectanţi, dizolvanţi) care se adaugă în tutun sau în materialele de bază, utilizat la fabricarea articolelor din tutun pentru a li se imprima acestora o aromă specifică;
    articole din tutun - produse fabricate integral sau parţial din tutun şi ingrediente, ambalate în ambalaje de consum, destinate fumatului sau consumului prin prizare, prin supt ori prin mestecare;
    circulaţie a tutunului şi a produselor din tutun - plasarea sub regim vamal de import, denumit în continuare import, producerea, comercializarea angro a tutunului şi a produselor din tutun, comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun;
    cultivare a tutunului - ansamblu de procese tehnologice de creştere şi plantare a răsadului de tutun, de îngrijire a plantelor în cîmp şi de recoltare a frunzelor;
    deşeuri de tutun - producţie accesorie (însoţitoare), obţinută în procesul de prelucrare a tutunului şi de fabricare a produselor din tutun: vîrfuri şi tulpini ale plantelor de tutun, nervuri de tutun, bucăţi de frunze de tutun şi praf de tutun;
    fermentare a tutunului - ansamblu de procese tehnologice în urma cărora în foile de tutun se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătăţesc calitatea, proprietăţile fumative şi capacitatea de păstrare îndelungată;
    fumat - inhalarea voluntară a fumului degajat la arderea tutunului din articolele din tutun;
    gudron - condensat de fum de tutun, uscat, fără conţinut de nicotină;
    ingredient - orice substanţă sau compoziţie chimică, alta decît apa, frunzele de tutun şi  alte părţi naturale sau neprelucrate ale plantei de tutun, care se adaugă la prepararea sau la producerea articolelor din tutun şi care se regăsesc în produsul finit, chiar dacă apare şi în forme modificate, incluzînd sosuri, aromatizatori, hîrtie, foiţă de aluminiu, vopsea, clei, muştiuc de filtrare, peliculă;
    marcă a articolului din tutun - denumirea concretă a tipului de articole din tutun cu calităţi consumative stabilite, care diferă de alte articole din tutun de acelaşi tip prin unul sau cîteva semne;
    monoxid de carbon - component al fazei gazoase a fumului rezultat din arderea incompletă a tutunului şi a altor componenţi organici ai articolelor din tutun;
    muştiuc de filtrare - dispozitiv ce se uneşte la unul din capetele articolului din tutun care se fumează, reţinînd unii componenţi ai fumului rezultat din arderea tutunului;
    nicotină - alcaloid prezent în frunzele şi în fumul de tutun;
    prelucrare redraing a tutunului - proces tehnologic special de prelucrare hidrotermică a tutunului nefermentat, aplicat în complex cu alte operaţiuni tehnologice de prelucrare industrială, în urma căruia în foile de tutun se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătăţesc calitatea, proprietăţile fumative şi capacitatea de păstrare îndelungată;
    producător de tutun - persoană fizică sau juridică care se ocupă de cultivarea tutunului, de recoltarea frunzelor şi de prelucrarea lor postrecoltare;
    produse din tutun - totalitate a produselor obţinute din tutun: tutun fermentat, tutun-strips, tutun reconstituit, amestec de tutun şi articole din tutun;
    publicitate a produselor din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect, direct sau indirect, promovarea unui produs din tutun;
    ramură a tutunului - domeniu de activitate care include producerea seminţelor şi creşterea răsadului de tutun, cultivarea, prelucrarea postrecoltare, achiziţionarea şi prelucrarea industrială a tutunului, importul şi fabricarea produselor din tutun, asigurarea tehnico-ştiinţifică a ramurii;
    sos - amestec de diferite adaosuri gustative şi alţi componenţi (umectanţi, dizolvanţi, săruri), utilizat la fabricarea articolelor din tutun pentru îmbunătăţirea caracteristicilor tehnologice şi calitative ale amestecului de tutun şi ale producţiei finite;
    spaţii destinate exclusiv fumatului - spaţii special amenajate pentru fumat;
    spaţii închise de la locul de muncă - toate încăperile din imobilele destinate procesului de muncă: halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţe, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, veceurile, ascensoarele, birourile şi/sau odăile utilizate de două sau mai multe persoane;
    spaţii publice închise - toate încăperile din instituţiile publice centrale şi locale, din instituţiile sau unităţile economice publice şi private de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţămînt, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogările, gările feroviare şi aeroporturile, peroanele, staţiile şi refugiile pentru transportul public, încăperile închise de la locul de muncă şi alte încăperi prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor destinate exclusiv fumatului din incinta acestora;
    sponsorizare a produselor din tutun - orice formă de contribuţie publică sau privată, pentru orice eveniment, activitate sau persoană, avînd ca scop sau ca efect, direct sau indirect, promovarea mărcilor articolelor din tutun;
    stripsare a tutunului - proces tehnologic de separare a limbului foii de tutun de nervura centrală, în urma căruia se obţin tutun-strips şi nervuri de tutun;
    tip de articole din tutun - grupă de articole din tutun destinate satisfacerii anumitor necesităţi ale consumatorului concret: ţigarete, ţigări cu carton, ţigări de foi, ţigarele (cigarillos), tutun de fumat, tutun de pipă, tutun pentru calian, tutun de prizat, tutun de supt, tutun de mestecat;
    tutun - plantă tehnică anuală al cărei produs utilizabil este frunza, din care se fabrică produse din tutun;
    tutun de fumat - tip de articole din tutun care se fumează, produs dintr-un amestec de tutun, destinat preparării manuale a ţigaretelor sau a ţigărilor cu carton nemijlocit de către consumator;
    tutun de mestecat - tip de articole din tutun care nu se fumează, reprezentînd frunze de tutun mărunţite, prelucrate sau nu cu sosuri şi aromatizanţi, destinat consumului prin mestecare;
    tutun de pipă - tip de articole din tutun care se fumează, reprezentînd un amestec de tutun sosat şi/sau aromatizat, destinat fumatului prin utilizarea pipei;
    tutun de prizat - tip de articole din tutun care nu se fumează, preparat din praf de tutun sosat şi/sau aromatizat şi din alţi componenţi, destinat consumului prin prizare;
    tutun de supt - tip de articole din  tutun care nu se fumează, preparat integral sau parţial din praf de tutun, adăugîndu-se sare sau adaosuri gustative, destinat consumului prin supt;
    tutun fermentat - produs stabil al fermentării sau al prelucrării redraing a tutunului, care corespunde documentelor normativ-tehnice;
    tutun nefermentat - frunze de tutun supuse prelucrării postrecoltare;
    tutun pentru calian - tip de articole din tutun care se fumează, reprezentînd un amestec de tutun sau tutun mărunţit cu adaosuri alimentare gustative-aromatice, cu componenţi ce conţin zahăr şi umectanţi, destinat fumatului prin utilizarea calianului;
    tutun reconstituit - produs fabricat, prin diferite metode, din amestec de deşeuri de tutun şi o cantitate anumită de adaosuri (materiale liante, modificatori ai arderii, plastificatori sau umezitori, apă etc.);
    ţigară cu carton - tip de articole din tutun care se fumează, reprezentînd un amestec de tutun, avînd muştiuc în formă de sul din hîrtie de muştiuc, învelite cu hîrtie de pergament sau de ţigaretă. În muştiucul ţigării poate fi introdus material de filtrare;
    ţigară de foi - tip de articole din tutun care se fumează, constînd din  materie primă de tutun pentru ţigări de foi sau altă materie primă de tutun, avînd următoarele straturi: umplutură din tutun întreg, mărunţit sau tăiat pentru ţigări de foi ori amestec de tutun, învelit în una sau mai multe foi de tutun de ţigară ori de tutun reconstituit;
    ţigarelă (cigarillo) - tip de articole din tutun care se fumează, similare ţigărilor de foi, dar de dimensiuni mai mici ca grosime şi lungime. Ţigarelele pot fi fără înveliş şi pot avea muştiuc de filtrare;
    ţigaretă - tip de articole din tutun care se fumează, cu secţiune rotundă sau ovală, reprezentînd un amestec de tutun preparat, învelit într-un sul longitudinal de hîrtie de ţigaretă, cu sau fără muştiuc de filtrare.
Capitolul II
PRODUCEREA ŞI PRELUCRAREA
POSTRECOLTARE A TUTUNULUI
    Articolul 3. Producerea tutunului
    (1) Producerea tutunului constă în cultivarea şi prelucrarea lui postrecoltare în conformitate cu cerinţele tehnologice.
    (2) Tutunul este produs de persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care deţin în proprietate ori au luat în arendă terenuri agricole şi dispun de mijloacele tehnice şi tehnologice necesare.
    (3) Tehnologia producerii răsadului de tutun, prelucrării frunzelor proaspăt recoltate şi a tutunului nefermentat se reglementează de documentele normativ-tehnice şi de standardele naţionale.
    Articolul 4. Prelucrarea postrecoltare a tutunului
    (1) Prelucrarea postrecoltare a tutunului constă în executarea proceselor de uscare, sortare, ambalare, în urma cărora se obţine tutun nefermentat ce corespunde prevederilor standardelor conexe aplicabile domeniului sau mostrelor-etalon prezentate de cumpărător.
    (2) Prelucrarea postrecoltare a tutunului este efectuată de către agenţii economici care dispun de utilajul şi de condiţiile tehnologice necesare.
    Articolul 5. Drepturile şi obligaţiile la cultivarea şi
                       prelucrarea postrecoltare a tutunului

    (1) Agenţii economici care se ocupă de cultivarea şi de prelucrarea postrecoltare a tutunului au dreptul:
    a) să cultive tutun şi să efectueze prelucrarea lui postrecoltare utilizînd terenuri şi utilaje proprii sau arendate;
    b) să comercializeze la preţuri contractuale răsadul, frunzele proaspăt recoltate şi tutunul nefermentat, ce corespund exigenţelor de calitate stipulate în contractele de vînzare-cumpărare;
    c) să apeleze la organele abilitate cu funcţii de expertiză;
    d) să beneficieze de ajutor din partea statului şi de facilităţi prevăzute de lege;
    e) la protecţie socială, inclusiv la pensionare pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, precum şi la ocrotirea sănătăţii, în legătură cu condiţiile  nocive şi grele de muncă.
    (2) Agenţii economici care se ocupă de cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului sînt obligaţi:
    a)    să menţină şi să îmbunătăţească fertilitatea solului;
    b)    să aplice tehnologii care nu au impact negativ asupra mediului;
    c)    să respecte regulile de protecţie a muncii şi tehnica securităţii;
    d)    să utilizeze pentru protecţia plantelor produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi autorizaţi în Republica Moldova;
    e)    să nu antreneze minori şi femei însărcinate la lucrările de cultivare, recoltare şi prelucrare postrecoltare a tutunului.
Capitolul III
PRELUCRAREA INDUSTRIALĂ A TUTUNULUI.
FABRICAREA ARTICOLELOR DIN TUTUN
    Articolul 6. Prelucrarea industrială a tutunului
    (1) Prelucrarea industrială a tutunului include:
    a) prelucrarea industrială a tutunului nefermentat;
    b) prelucrarea postfermentare a tutunului.
    (2) Prelucrarea industrială a tutunului nefermentat cuprinde procesele de recepţionare a tutunului, de formare a unor loturi omogene, de condiţionare şi desfacere a frunzelor, de curăţare, amestecare, sortare generală, fermentare sau stripsare şi prelucrare redraing, de ambalare, maturizare şi păstrare a producţiei în conformitate cu documentele normativ-tehnice.
    (3) Prelucrarea postfermentare a tutunului constă în efectuarea în complex, de către întreprinderile  de fabricare a articolelor din tutun, iar pentru export, şi de către alte întreprinderi specializate, a proceselor şi operaţiunilor de pregătire a tutunului fermentat şi/sau a tutunului-strips pentru tăiere, de tăiere a acestuia şi de preparare a amestecurilor de tutun în conformitate cu normele tehnologice şi cu reţeta respectivă.
    (4) Prelucrarea industrială şi cea postfermentare a tutunului se efectuează de către agenţii economici care dispun de specialişti în domeniu, de tehnologia şi utilajul tehnologic necesar, de aparate de măsurat şi de mijloace de control al calităţii produsului.
    Articolul 7. Fabricarea articolelor din tutun
    (1) Fabricarea articolelor din tutun reprezintă un complex de procese şi operaţiuni tehnologice, care include prepararea amestecului de tutun, fabricarea, ambalarea şi păstrarea articolelor din tutun în conformitate cu documentele normativ-tehnice.
    (2) Articolele din tutun sînt fabricate de către agenţii economici care dispun de bază tehnico-materială cu complexul integral de procese tehnologice, de utilaj şi mijloace de control al calităţii producţiei finite, precum şi de personal şi specialişti cu o calificare corespunzătoare în domeniu.
    (3) Articolele din tutun licenţiate sînt fabricate din amestecul de tutun importat de la agentul economic proprietar al mărcilor respective de articole din tutun în cazul cînd acesta nu permite prepararea amestecului în cauză la întreprinderile autohtone.
    Articolul 8. Calitatea şi inofensivitatea produselor din
                       tutun

    (1) Exigenţele de calitate şi inofensivitate pentru tutunul fermentat şi pentru articolele din tutun se stabilesc prin standardele conexe aplicabile domeniului, iar pentru cele livrate la export, şi prin contractele de vînzare-cumpărare sau conform mostrelor-etalon descrise.
    (2) Pentru produsele din tutun  livrate exclusiv la export, exigenţele de calitate  se vor stabili în  contractele de livrare în conformitate cu cerinţele în vigoare în ţara importatoare, cu cele ale  cumpărătorului sau conform mostrelor-etalon descrise.
    (3) Calitatea şi inofensivitatea produselor din tutun se vor confirma prin declaraţii sau certificate de conformitate eliberate în baza rapoartelor de încercări ale laboratoarelor acreditate în modul stabilit.
    Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile la prelucrarea
                       industrială a tutunului şi la fabricarea
                       articolelor din tutun

    (1) Agenţii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea articolelor din tutun au dreptul:
    a) să desfăşoare, separat sau în complex, activitatea de prelucrare industrială a tutunului şi activitatea de fabricare a articolelor din tutun;
    b) să deţină o singură licenţă în cazul practicării concomitente a activităţilor de import, de prelucrare industrială a tutunului, de fabricare şi de comercializare angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;
    c) să-şi stabilească independent sortimentul, mărcile comerciale, volumul şi cantitatea producţiei, preţul şi piaţa de desfacere a tutunului fermentat, a tutunului-strips şi a articolelor din tutun.
    (2) Agenţii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea articolelor din tutun sînt obligaţi:
    a) să folosească utilajul în conformitate cu cerinţele proceselor tehnologice;
    b) să respecte regulile de achiziţionare şi prelucrare industrială a tutunului, de ambalare, marcare şi păstrare a tutunului fermentat, de fabricare, ambalare, marcare şi păstrare a articolelor din tutun, stabilite prin documentele normativ- tehnice şi, după caz, prin cerinţele în vigoare în ţările importatoare;
    c) să deţină toate documentele care confirmă că ingredientele şi materia primă utilizate corespund cerinţelor documentelor normativ-tehnice;
    d) să folosească la prepararea amestecurilor tutun de soiurile, sortimentul şi  calitatea prevăzute de reţetă;
    e) să fabrice producţie licenţiată în baza contractelor de licenţă;
    f) să nu antreneze minori şi femei însărcinate la lucrările de prelucrare industrială a tutunului şi de fabricare a articolelor din tutun.
Capitolul IV
RESTRICŢII PRIVIND CONSUMUL ARTICOLELOR
DIN TUTUN
ŞI PREVENIREA EFECTELOR DĂUNĂTOARE
ASUPRA SĂNĂTĂŢII

    Articolul 10. Conţinutul maxim admisibil de substanţe
                         nocive

    (1) Conţinutul substanţelor nocive în fumul ţigaretelor aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova nu va depăşi următorul nivel:
    1) de la 1 ianuarie 2009:
    a) pentru ţigaretele cu filtru:
    - de 15 mg/ţigaretă, pentru gudron;
    - de 1,2 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
    - de 16 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
    b) pentru ţigaretele fără filtru:
    - de 18 mg/ţigaretă, pentru gudron;
    - de 1,3 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
    - de 20 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
    2) de la 1 ianuarie 2010:
    a) pentru ţigaretele cu filtru:
    - de 12 mg/ţigaretă, pentru gudron;
    - de 1,0 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
    - de 14 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
    b) pentru ţigaretele fără filtru:
    - de 15 mg/ţigaretă, pentru gudron;
    - de 1,2 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
    - de 18 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
    3) de la 1 ianuarie 2012:
    a) pentru ţigaretele cu filtru:
    - de 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;
    - de 1,0 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
    - de 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon;
    b) pentru ţigaretele fără filtru:
    - de 13 mg/ţigaretă, pentru gudron;
    - de 1,1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
    - de 14 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon.
    (2) Conţinutul de gudron, nicotină, monoxid de carbon, pesticide şi alte substanţe toxice în articolele din tutun se determină, în scopul certificării acestora, de către laboratoarele acreditate.
    Articolul 11. Cerinţele faţă de informaţie şi faţă de 
                         marcarea articolelor din tutun

    (1) Articolele din tutun vor fi marcate şi ambalate în conformitate cu prezenta lege, cu standardele şi actele normative în vigoare. Informaţia şi avertismentele pe ambalajul de consum vor fi tipărite în limba moldovenească.
    (2) Pe fiecare unitate de ambalaj de consum al articolelor care se fumează, aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, pe lîngă alte informaţii, vor fi tipărite atît avertismentul general, cît şi cel adiţional privind dauna fumatului.
    (3) Avertismentul general privind dauna fumatului:
    a) include două variante: “Fumatul ucide” şi “Fumatul dăunează grav sănătăţii dumneavoastră şi a celor din jur”;
    b) se tipăreşte pe ambalajul de consum alternativ, prin rotaţie, astfel încît să se asigure apariţia fiecărui text regulat, la intervale egale de timp;
    c) se tipăreşte pe cea mai vizibilă şi mai mare suprafaţă a ambalajului de consum, precum şi pe orice ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent folosit în vînzarea cu amănuntul a articolelor care se fumează;
    d) trebuie să acopere cel puţin 30% din aria totală a suprafeţei pe care este tipărit.
    (4) Avertismentul adiţional privind dauna fumatului:
    a) include douăsprezece variante: “Fumătorii mor mai tineri”; “Fumatul blochează arterele şi provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral”; “Fumatul conduce la moarte de cancer pulmonar”; “Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră”; “Protejaţi copiii dumneavoastră de inspirarea fumului de ţigaretă”; “Psihologul, profesorul sau medicul vă poate ajuta să renunţaţi la fumat”; “Fumatul creează dependenţă rapidă, nu încercaţi să fumaţi”; “Abandonarea fumatului reduce riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale”; “Fumatul poate provoca o moarte lentă şi dureroasă”; “Fumatul reduce circulaţia sîngelui şi provoacă impotenţă”; “Fumatul provoacă îmbolnăvirea tenului (pielei)”; “Fumatul creează grave disfuncţii sexuale”;
    b) se tipăreşte pe ambalajul de consum alternativ, prin rotaţie, astfel încît să se asigure apariţia fiecărui text regulat, la intervale egale de timp; 
    c) se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a ambalajului de consum, precum şi pe orice ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit în vînzarea cu amănuntul a articolelor care se fumează;
    d) trebuie să acopere cel puţin 40% din aria totală a suprafeţei pe care este tipărit.
    (5) Periodicitatea schimbării avertismentului general şi a celui adiţional se stabileşte de către producător. Schimbarea se efectuează nu mai rar decît o dată pe an.
    (6) La ambalarea articolelor din tutun care se fumează, altele decît ţigaretele, în ambalaj de consum a cărui suprafaţă cea mai vizibilă depăşeşte 75 cm2, avertismentele privind dauna fumatului, prevăzute de prezenta lege, trebuie să acopere o arie de cel puţin 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.
    (7) La ambalarea articolelor din tutun care se fumează, altele decît ţigaretele, în ambalaj transparent, avertismentul general se tipăreşte pe un insert care va acoperi cel puţin 30% din suprafaţa frontală a ambalajului.
    (8) Pe o parte din suprafaţa laterală a fiecărei unităţi de ambalaj de consum al ţigaretelor va fi tipărită informaţia privind conţinutul de gudron şi nicotină, iar la intrarea în vigoare a  art.10  alin.(1),  şi privind conţinutul de monoxid de carbon, astfel încît să  acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare.
    (9) Avertismentele despre dauna fumatului, precum şi informaţia privind conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi:
    a) tipărite cu caractere aldine negre, tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximal posibilă din aria repartizată textului;
    b) tipărite cu minuscule, cu excepţia primei litere a primului cuvînt al mesajului;
    c) amplasate pe suprafaţa repartizată centrat, paralel cu marginea  ambalajului de consum;
    d) încadrate într-un chenar negru cu o grosime de 3-4 mm, care nu  va interfera, nu va face neclar, nu va întrerupe textul avertismentelor sau altă informaţie şi va fi inclus în aria destinată avertismentelor şi informaţiei despre conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon;
    e) tipărite cu vopsea care nu se şterge şi nu vor fi întrerupte sau ascunse de timbrul de acciză ori de alte elemente ale ambalajului, precum şi deteriorate la deschiderea acestuia.
    (10) Textul avertismentelor despre dauna fumatului, precum şi informaţia privind conţinutul de substanţe nocive pot  fi tipărite pe o etichetă, care se va lipi pe ambalajul articolelor care se fumează, altele decît ţigaretele, cu condiţia asigurării siguranţei lipirii ei.
    (11) Ambalajul de consum al articolelor care se fumează va fi marcat de producător prin indicarea numărului de serie al lotului sau în alt mod, făcînd posibilă determinarea locului şi datei fabricării articolelor. Informaţia în cauză trebuie să fie accesibilă consumatorilor şi organelor de control în scopul identificării articolelor şi controlului circulaţiei lor.
    (12) Prevederile alin. (2) şi (8) nu se vor aplica articolelor din tutun în ambalaj de grup (cartuş) transparent.
    (13) Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice circulaţia articolelor din tutun pe al căror ambalaj de consum este tipărit orice text, denumire, însemnare a mărcii, desen, fotografie sau orice alt semn care sugerează  că articolele în cauză sînt mai puţin nocive decît altele.
    Articolul 12. Informaţia privind articolele din tutun şi
                         ingredientele utilizate la fabricarea lor

    (1) Articolele din tutun aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova sînt pasibile  certificării igienice cel puţin o dată pe an.
    (2) Agenţii economici care fabrică şi/sau importă articole din tutun care se fumează sînt obligaţi să prezinte Ministerului Sănătăţii anual, pînă la data de 30 mai, următoarea informaţie:
    a) nomenclatorul mărcilor comerciale şi conţinutul în acestea al substanţelor nocive specificate la art.10;
    b) lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a articolelor din tutun, pe toate mărcile şi tipurile de produs. Lista va fi întocmită în ordine descrescătoare, începînd cu ingredientul al cărui conţinut în articol este cel mai mare;
    c) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la ingredientele utilizate, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, menţionînd orice efect de generare a dependenţei şi deprinderii faţă de articolele în cauză.
    (3) În scopul informării consumatorului, Ministerul Sănătăţii asigură difuzarea următoarelor date referitoare la:
    a) conţinutul maxim admisibil de substanţe nocive, specificate la art. 10, şi  conţinutul admisibil de substanţe toxice;
    b) rezultatele testării articolelor din tutun aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) alte date şi informaţii, cu excepţia informaţiei confidenţiale referitoare la reţete şi la formulele specifice de produs, specificate de producător drept secret comercial.
    (4) Informaţiile cu privire la conţinutul de substanţe nocive şi la ingredientele utilizate, datele toxicologice şi rezultatele testelor suplimentare, efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, nu se consideră confidenţiale şi pot fi făcute publice.
    Articolul 13. Publicitatea articolelor din tutun
    (1) Se interzice publicitatea directă sau indirectă a articolelor din tutun la televiziune, la radio, în presa scrisă şi cea electronică (prin intermediul internetului), în sălile de cinema, prin utilizarea  denumirii mărcilor acestora în vederea promovării altor  produse sau servicii,  precum şi publicitatea exterioară a articolelor din tutun, cu excepţia celei prevăzute la alin (2).
    (2) Publicitatea se permite numai sub formă de imagine a mărcii comerciale şi a logotipului, plasată în următoarele locuri:
    a) în interiorul sediului principal al  agentului economic care produce, importă sau comercializează angro articole din tutun;
    b) în interiorul locurilor specializate de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun consumatorilor finali;
    c) pe accesoriile de fumat (brichete, chibrituri, scrumiere).
    (3) Publicitatea specificată la alin.(2) trebuie să conţină unul din avertismentele generale privind dauna fumatului indicate la art.11 alin.(3) lit.a). Avertismentul trebuie să ocupe o suprafaţă egală cu cea a publicităţii şi va fi scris cu caractere  aldine negre pe fond alb.
    (4) Se interzice stimularea vînzărilor, promovarea produselor din tutun prin sponsorizare, orice activitate care  induce în eroare sau  creează o  închipuire eronată despre caracteristicile produsului şi despre impactul acestuia asupra sănătăţii.
    Articolul 14. Protecţia drepturilor consumatorului
    (1) Se interzice circulaţia pe teritoriul Republicii Moldova a oricărui articol din tutun care nu se fumează (tutun de mestecat, tutun de prizat, tutun de supt).
    (2) Se interzice circulaţia pe teritoriul Republicii Moldova a ţigaretelor care conţin substanţe nocive peste nivelul maxim admisibil specificat la art.10 şi peste nivelul admisibil de substanţe toxice.
    (3) Se interzice circulaţia pe teritoriul Republicii Moldova a oricărui articol care se fumează pe al cărui ambalaj de consum nu sînt imprimate avertismentele despre dauna fumatului şi/sau informaţia privind conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon.
    Articolul 15. Comercializarea cu amănuntul a articolelor
                         din tutun

    (1) Articolele din tutun care se fumează se comercializează cu amănuntul pe piaţa internă în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, a copiei de pe declaraţia sau certificatul de conformitate, de pe certificatul igienic, a timbrului de acciză lipit pe fiecare unitate de ambalaj de consum.
    (2) Regulile de comercializare cu amănuntul a articolelor din tutun se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Se interzice comercializarea articolelor din tutun:
    a) persoanelor şi de către persoanele sub vîrsta de 18 ani;
    b) prin reţeaua de comerţ ambulant (din automobile, remorci, cărucioare etc.) şi prin alt fel de comerţ ambulant, la tarabe şi tejghele improvizate (în stradă, în curţi, în încăperi etc.),  în punctele de comerţ cu o suprafaţă mai mică decît cea prevăzută de standardele naţionale privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, prin automate de comerţ;
    c) fără documente, eliberate de producători sau importatori, care să confirme provenienţa şi calitatea mărfii;
    d) fără aplicarea timbrelor de acciză, cu excepţia zonelor de comerţ liber şi a magazinelor duty-free;
    e) care nu au imprimată pe ambalaj informaţia privind conţinutul de nicotină, gudron şi monoxid de carbon;
    f) pe al căror ambalaj avertismentul  general şi cel adiţional privind dauna fumatului sînt imprimate cu încălcarea prevederilor art.11;
    g) cu un conţinut de nicotină, gudron, monoxid de carbon şi reziduuri de pesticide mai înalt decît cel maxim admisibil;
    h) în alt ambalaj decît cel  original al producătorului sau cu ambalaj deteriorat;
    i) în pachete ce conţin mai puţin de 20 de bucăţi, din pachete deschise şi la bucată, cu excepţia ţigărilor de foi;
    j) falsificate sau fabricate cu încălcarea documentelor normativ-tehnice.
    Articolul 16. Restricţii privind fumatul în locurile publice
    (1) Se interzice fumatul:
    a) în orice localuri care prezintă pericol de incendiu;
    b) în instituţii de învăţămînt preşcolar, primar, mediu de specialitate, superior, în instituţii medicale, în localuri sportive, pe terenuri de sport, pe stadioane şi pe teritoriul adiacent acestora, în instituţii de alimentaţie publică şi de comerţ;
    c) în magazine, pieţe agricole şi industriale, pe terenuri de joacă şi  în cafenele pentru copii,  în transportul în comun  auto şi aerian, în treceri subterane, în ascensoare;
    d) în localuri pentru persoane nefumătoare;
    e) în spaţii publice închise, în instituţii de stat, în cinematografe, teatre, circuri, săli de concerte şi de expoziţii, în muzee, biblioteci, în alte instituţii publice,  în săli de aşteptare, în autogări, aerogări, gări feroviare, în staţii de aşteptare a transportului public, în zone de agrement şi de odihnă, cu excepţia spaţiilor destinate exclusiv fumatului;
    f) în cadrul tuturor evenimentelor publice distractive organizate în spaţii închise sau la aer liber.
    (2) Spaţiile destinate exclusiv fumatului trebuie să întrunească concomitent următoarele condiţii obligatorii:
    a) să fie special amenajate pentru fumat şi să nu permită pătrunderea aerului poluat în spaţiile publice închise;
    b) să fie ventilate corespunzător, astfel încît nivelul  noxelor să nu atingă nivelul maxim admisibil;
    c) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare, să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
    d) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare: “Spaţiu pentru fumători”, “Loc pentru fumat”, “Cameră de fumat”, “Încăpere în care este permis fumatul”, astfel încît orice persoană să fie avizată că numai în acel spaţiu se poate fuma;
    e) suprafaţa lor să nu depăşească 50% din suprafaţa totală a localului public.
    (3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte localuri publice cu destinaţie similară, care  au spaţii delimitate sau separate pentru fumători şi nefumători, marcate, în mod obligatoriu, cu indicatoarele “Zonă pentru fumători” şi, respectiv, “Zonă pentru nefumători”. Delimitarea acestor spaţii va fi efectuată astfel încît aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul pentru nefumători.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică  spaţiilor publice  al căror proprietar sau manager stabileşte prohibiţia fumatului şi afişează avertismentul: “În acest local fumatul este interzis.”
    (5) Proprietarii sau managerii spaţiilor publice în care fumatul este interzis au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri ce interzic fumatul şi sînt responsabili pentru respectarea ordinii stabilite.
    Articolul 17. Măsuri de avertizare privind reducerea
                         efectelor dăunătoare ale consumului
                         articolelor din tutun

    Ministerul Sănătăţii, în colaborare şi în interacţiune cu alte ministere şi instituţii competente, cu organizaţiile neguvernamentale, efectuează următoarele măsuri de avertizare privind reducerea efectelor dăunătoare ale consumului articolelor din tutun:
    a) monitorizarea consumului articolelor din tutun şi difuzarea în mass-media a datelor şi materialelor informaţionale referitoare la măsurile de profilaxie privind reducerea efectelor dăunătoare ale consumului articolelor din tutun;
    b) informarea şi sensibilizarea publicului privitor la dauna consumului articolelor din tutun;
    c) coordonarea activităţii de antrenare a populaţiei în programe care au ca obiectiv abandonarea fumatului;
    d) elaborarea şi implementarea programelor de stimulare a modului de viaţă sănătos pentru diferite grupe de vîrstă şi sociale ale populaţiei, monitorizarea şi evaluarea acestor programe;
    e) acordarea de asistenţă consultativă şi tehnică instituţiilor, organizaţiilor, asociaţiilor şi grupelor obşteşti ale populaţiei la implementarea programelor profilactice de reducere a fumatului.
Capitolul V
CONTROLUL DE STAT ÎN RAMURA TUTUNULUI
    Articolul 18. Obiectul controlului de stat
    (1) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun, importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează în bază de licenţă.
    (2) În licenţa de import şi de comercializare angro a articolelor din tutun se indică tipul concret al articolului (marca). Pentru a obţine licenţă de import al articolelor din tutun, agentul economic va prezenta contractul de import, în care se va indica fiecare marcă importată, ori autorizaţia pentru comercializarea fiecărei mărci, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul licenţiat al acesteia.
    (3) Importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun se efectuează numai după aplicarea de către producătorul lor a timbrului de acciză direct pe pachet. În cazul în care articolul din tutun este produs cu folie de protecţie, timbrul de acciză se aplică sub folie. Timbrul de acciză se lipeşte astfel încît să se deterioreze la deschiderea pachetului.
    (4) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun se efectuează de  către agenţii economici specializaţi, deţinători de licenţă, care dispun de:
    a) capital social de cel puţin 1 milion de lei, acoperit integral de valoarea activelor nete sub formă de fonduri fixe;
    b) depozite angro proprii, ori luate în arendă, cu capacităţi (suprafaţă) utilizabile de cel puţin 500 m2, bine aerisite, dotate cu utilajul necesar pentru menţinerea condiţiilor de păstrare a producţiei prevăzute de documentele normativ-tehnice şi cu sistem de evidenţă computerizată;
    c) infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure securitatea, controlul şi calitatea producţiei;
    d) contracte de import al articolelor din tutun.
    Articolul 19. Organele abilitate cu dreptul de control
                         de stat

    (1) Controlul de stat asupra cultivării, prelucrării postrecoltare şi industriale a tutunului, asupra importului, fabricării şi comercializării produselor din tutun este exercitat de:
    a) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul instituţiilor din subordine împuternicite de acesta, şi de Ministerul Sănătăţii;
    b) organele de control financiar şi fiscal;
    c) organele respective ale afacerilor interne, vamale, de licenţiere, de ocrotire a sănătăţii, de standardizare şi metrologie.
    (2) Agenţii economici care desfăşoară activităţi de producere, prelucrare, comercializare a tutunului şi de import, fabricare şi comercializare a articolelor din tutun sînt obligaţi să pună la dispoziţia organelor abilitate cu funcţii de control informaţiile şi documentele care atestă legalitatea acestor activităţi.
    Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei
                         legi

    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.
    (2) Constituie încălcări ale prezentei legi:
    a) producerea şi comercializarea produselor din tutun ce nu corespund documentelor normativ-tehnice;
    b) prelucrarea industrială a tutunului, importul, fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun fără licenţă;
    c) importul, fabricarea şi comercializarea articolelor din tutun cu încălcarea prevederilor art. 8 alin.(1) şi ale art.10-16;
    d) importul şi comercializarea angro a produselor din tutun fără documente de însoţire, vamale, fără declaraţii sau certificate de conformitate, fără certificate de igienă şi de provenienţă ori cu documente false sau perfectate incorect;
    e) comercializarea articolelor din tutun care nu au aplicate timbre de acciză, cu excepţia zonelor de comerţ liber şi a magazinelor duty-free;
    f) nerespectarea cerinţelor de prelucrare, ambalare, marcare şi păstrare a tutunului şi a articolelor din tutun;
    g) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.19 alin.(2);
    h) nerespectarea cerinţelor privind publicitatea articolelor din tutun;
    i) nerespectarea restricţiilor privind fumatul în locurile publice;
    j) comercializarea articolelor din tutun persoanelor şi de către persoanele sub vîrsta de 18 ani.
    (3) Sancţiunile pentru încălcările specificate la alin.(2) se aplică în conformitate cu dispoziţiile Codului cu privire la contravenţiile administrative, în temeiul documentelor doveditoare prezentate de organele abilitate conform art.19 alin.(1).
    (4) Articolele din tutun fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerinţelor prezentei legi se confiscă. Articolele din tutun confiscate urmează a fi  distruse. Procedura de distrugere a articolelor din tutun confiscate se stabileşte de Guvern.
    (5) Încălcările specificate la alin.(2) servesc drept temei pentru retragerea licenţei respective.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu următoarele excepţii:
    a) art.10 alin. (1) va intra în vigoare pe etape;
    b) art.11 alin. (2), (8), (9) şi (13) va intra în vigoare la 1 ianuarie 2009.
    (2) Stocurile de articole din tutun care se fumează ce nu corespund prevederilor art.11 vor rămîne în circulaţie pe piaţă pînă la 1 ianuarie 2010.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Legea nr.386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun şi la produsele din tutun;
    b) Legea nr.1037-XV din 3 mai 2002 pentru modificarea Legii viei şi vinului nr.131-XIII din 2 iunie 1994 şi a Legii nr.386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun şi la produsele din tutun;
    c) art.I şi art.II (partea referitoare la art.19 alin.(2) şi (3) din  Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate) din Legea nr.18-XV din 7 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun şi la produsele din tutun şi a articolului 19 din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate.
    (4) Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă  cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă  cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi instituţii a actelor normative care contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                Marian LUPU

    Nr.278-XVI. Chişinău, 14 decembrie 2007.