*LPO207/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  328229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  29.07.2005
pentru ratificarea Protocolului privind  Apa şi
 Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi
utilizarea cursurilor  de apă transfrontiere
şi a lacurilor internaţionale, semnat
la 10 martie 2000
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 575
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Protocolul privind  Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea  cursurilor  de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, adoptat la Londra la 17 iunie 1999 şi semnat de Republica Moldova la 10 martie 2000.
Art.2. - Se desemnează Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în comun cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în calitate de autorităţi naţionale responsabile pentru punerea în aplicare a protocolului nominalizat.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va remite depozitarului instrumentul de ratificare a protocolului menţionat.

    VICEPREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                       Maria POSTOICO

Chişinău, 29 iulie 2005.
Nr.207-XVI.