*LPO67/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  328235
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 67
din  30.03.2006
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
Publicat : 28.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 66-69     art Nr : 277
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, semnată la Varşovia la 16 mai 2005, cu următoarea declaraţie:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova."
Art.2. - Se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Serviciul Grăniceri şi Biroul Naţional Migraţiune în calitate de autorităţi responsabile pentru realizarea prevederilor Convenţiei menţionate.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura remiterea instrumentelor de ratificare depozitarului Convenţiei.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

Chişinău, 30 martie 2006.
Nr.67-XVI.