HGC839/2008
ID intern unic:  328521
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 839
din  09.07.2008
pentru completarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor legate
de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
Publicat : 15.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 125-126     art Nr : 842
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 25 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 211-214, art. 1212) se completează cu un punct nou, “261”, cu următorul cuprins:
    “261” Importatorul/exportatorul indică în Declaraţia Vamală în Detaliu, sub propria responsabilitate, că produsul constituie/nu constituie sau conţine/nu conţine organisme modificate genetic.”.

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul  ecologiei şi resurselor naturale                     Violeta Ivanov

    Nr. 839. Chişinău, 9 iulie 2008.