LPC161/2008
ID intern unic:  328548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 161
din  09.07.2008
pentru completarea articolului 15 din
Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 510
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 15 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 3) cu următorul cuprins:
    “3) instituie premii de stat, aprobă condiţiile de decernare a acestora şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului cu privire la decernarea premiilor de stat.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 161-XVI. Chişinău, 9 iulie 2008.