*HGO1616/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  328619
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1616
din  31.12.2003
despre aprobarea structurii Direcţiei Serviciului de Alternativă
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 13-15     art Nr : 93
Întru executarea prevederilor alineatului doi al art. 9 al Legii nr. 633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Structura Direcţiei Serviciului de Alternativă (se anexează).
2. Se stabileşte efectivul Direcţiei Serviciului de Alternativă în număr de 10 unităţi.

PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru                                        Vasile Iovv
Ministrul finanţelor                                             Zinaida Grecianîi
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                              Valerian Revenco

Chişinău, 31 decembrie 2003.
Nr. 1616
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1616
din 31 decembrie 2003
S T R U C T U R A
Direcţiei Serviciului de Alternativă
(unităţi)
Conducerea                                                           - 1
Secţia organizare şi planificare                                - 4
Secţia evidenţă şi pregătire profesională                  - 4
Şofer                                                                      - 1

Notă. Componenţa nominală a direcţiei va fi determinată de şeful acesteia.