*LPO926/2000 Versiunea originala
ID intern unic:  328714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 926
din  13.04.2000
despre aderarea Republicii Moldova
la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor
Publicat : 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 54-56     art Nr : 363
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor, încheiată la Roma la 6 decembrie 1951 şi revizuită la Roma la 17 noiembrie 1997.
Art. 2. - Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară va asigura reprezentarea intereselor Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor a Organizaţiei Mondiale de Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 2 luni, va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Dumitru DIACOV

Chişinău, 13 aprilie 2000.
Nr. 926-XIV.