*LPO1239/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  328820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1239
din  18.07.2002
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe
Publicat : 05.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 113-114     art Nr : 896
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe, adoptată la New-York la 12 ianuarie 1998, cu următoarele declaraţii şi rezerve:
1. În conformitate cu articolul 6 paragraful 3 din Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului  cu bombe, Republica Moldova declară că îşi stabileşte jurisdicţia proprie asupra infracţiunilor specificate la articolul 2 din convenţie, în cazurile prevăzute la articolul 6 paragrafele 1 şi 2 din această convenţie.
2. Republica Moldova porneşte de la premisa că prevederile articolului 12 din Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului  cu bombe se vor aplica în modul în care va fi asigurată inevitabilitatea răspunderii pentru săvîrşirea infracţiunilor ce cad sub  incidenţa convenţiei, fără a prejudicia eficienţa cooperării internaţionale în problemele extrădării şi asistenţei juridice.
3. În conformitate cu articolul 20 paragraful 2 din Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe, Republica Moldova declară că nu se consideră legată de prevederile articolului 20 paragraful 1 din convenţie.
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.
Art.3. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                        Eugenia OSTAPCIUC


    Chişinău, 18 iulie 2002.
    Nr. 1239-XV.