*LPO1243/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  328821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1243
din  18.07.2002
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
internaţională împotriva luării de ostatici
Publicat : 08.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 924
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, adoptată la New York la 18 decembrie 1979, cu următoarea rezervă:
În conformitate cu articolul 16 paragraful 2 din Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, Republica Moldova declară că nu se consideră legată de prevederile articolului 16 paragraful 1 din convenţie.
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 iulie 2002.
Nr. 1243-XV.