*LPO192/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  328822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  28.07.2005
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei
navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 561
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Republica Moldova aderă la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la  10 martie 1988, cu următoarele declaraţii:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova."
"Republica Moldova aplică prevederile articolului 8 paragraful 1 din convenţie în măsura în care nu contravin legislaţiei sale naţionale."
"Republica Moldova declară că îşi stabileşte propria jurisdicţie asupra infracţiunilor specificate în articolul 3 din convenţie, în cazurile prevăzute la articolul 6 paragraful 2 din această convenţie."
"În conformitate cu articolul 16 paragraful 2 din convenţie, Republica Moldova nu se consideră legată de prevederile articolului 16 paragraful 1 din convenţie."
Art.2. - Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei vor asigura realizarea prevederilor convenţiei  menţionate.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite instrumentul de aderare depozitarului.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                                      Marian  LUPU

Chişinău, 28 iulie 2005.
Nr.192-XVI.