HGC1050/2008
ID intern unic:  329123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1050
din  15.09.2008
cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
 nr. 191 din 25 februarie 2008
Publicat : 19.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 175-176     art Nr : 1054
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 28.1. din tabelul nr. 1 al anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 “Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 257), cu modificările ulterioare, se exclude. 

    PRIM-MINISTRU                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                             Vitalie Pîrlog

    Nr. 1050. Chişinău, 15 septembrie 2008.