DPO1865/2008
ID intern unic:  329232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1865
din  30.09.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători de instrucţie
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 644
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al  art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător de instrucţie, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BARBOS Ludmila                 – la Judecătoria Ialoveni
    MOTRICALĂ Alexandru      – la Judecătoria Dubăsari
    OSOIANU Sergiu                 - la Judecătoria Străşeni.     

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1865-IV. Chişinău, 30 septembrie 2008.