*HGO925/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  329498
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 925
din  31.07.2008
cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare
în sezonul de vînătoare 2008
Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 143-144     art Nr : 925
    În conformitate cu punctul 34 din anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică termenele de vînătoare pentru sezonul de vînătoare 2008 la următoarele specii de vînat:
    mamifere: mistreţi – de la 24 octombrie 2008 pînă la 31 decembrie 2008;
    păsări: gîşte – de la 5 octombrie 2008 pînă la 30 decembrie 2008.
    2. Se interzice vînatul pe toată durata sezonului de vînătoare la următoarele specii de animale: cerb pătat, elan, căprior, iepure.
    3. Se aprobă limitele de recoltare a vînatului la fazani, porumbei, gîşte, raţe, lişiţe, găinuşe de baltă şi prepeliţe, conform anexei.
    4. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”, va prezenta Guvernului pentru aprobare, pînă la 1 octombrie 2008, limitele de recoltare a vînatului la mistreţ.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

    PRIM-MINISTRU                                                 Zinaida GRECEANÎI
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale              Violeta Ivanov

    Nr. 925. Chişinău, 31 iulie 2008.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 925 din 31 iulie 2008

Limitele de recoltare a vînatului pe specii de animale
 în sezonul de vînătoare 2008

Nr. d/o Unităţile administrativ -teritoriale Porumbei

Raţă, lişiţă, găinuşii de baltă

Prepeliţă Gîşte migratoare Fazani
1
2
3
4
5
6
7
 
Total pe republică
52190
42190
4750
2580
6235
1.
Mun. Chişinău
1100
4000
50
10
 
2.
Mun. Bălţi
500
130
50
0
 
3.
Anenii Noi
2400
1230
150
50
500
4.
Basarabeasca
1460
970
150
10
 
5.
Briceni
690
1100
200
30
 
6.
Cahul
3100
2700
400
400
480
7.
Cantemir
1100
1200
120
100
 
8.
Călăraşi
1500
600
100
10
240
9.
Căuşeni
1800
500
150
10
550
10.
Cimişlia
1300
1150
150
10
 
11.
Criuleni
3100
650
130
20
1140
12.
Donduşeni
1050
1200
150
20
 
13.
Drochia
1100
980
200
30
 
14.
Dubăsari
2100
330
110
30
 
15.
Edineţ
840
990
210
80
 
16.
Făleşti
1100
1650
100
50
 
17.
Floreşti
2000
2300
100
50
500
18.
Glodeni
1150
1560
120
50
195
19.
Hînceşti
1700
1300
150
20
 
20.
Ialoveni
900
620
150
20
80
21.
Leova
700
740
110
100
 
22.
Nisporeni
2100
510
100
0
 
23.
Ocniţa
1700
1600
100
10
 
24.
Orhei
1700
1200
100
30
500
25.
Rezina
1250
800
100
30
 
26.
Rîşcani
900
1300
100
100
 
27.
Sîngerei
1100
1400
100
10
 
28.
Soroca
1200
1100
100
30
120
29.
Străşeni
2000
950
100
10
80
30.
Şoldăneşti
800
650
100
10
 
31.
Ştefan Vodă
3000
750
100
400
1350
32.
Taraclia
950
700
100
400
500
33.
Teleneşti
1100
2300
100
20
 
34.
Ungheni
1200
1600
100
30
 
35.
U.T.A. Găgăuzia
2500
1430
400
400