HFGDSB81/2/2008
ID intern unic:  329575
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 81/2
din  30.10.2008
privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la
calcularea vărsămîntului obligatoriu anual
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 602
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, nr. 575-XV din 26 decembrie 2003, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Hotărăşte:
    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2009 în mărime de  0,0719 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2008.
    2. Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2008 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2008.

    Preşedintele Consiliului de
    administraţie al Fondului
    de garantare a depozitelor
    în sistemul bancar                                                   Petru VEVERIŢA

    Nr. 81/2. Chişinău, 30 octombrie 2008.