HBNM194/2008
ID intern unic:  329685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  09.10.2008
cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative
ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 620
    MODIFICAT
   
HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97
    HBN293 din 15.12.11, MO227-232/23.12.11 art.2105; în vigoare 01.01.12
    HBN279 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.2008; în vigoare 01.01.12
    HBN137 din 23.06.11, MO110-112/08.07.11 art.875
    HBN134 din 01.07.10, MO91-94/03.06.11 art.619

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

____________________Vitalie PÎRLOG

nr. 619 din 6 noiembrie 2008     Întru executarea art.5, 11, 44 şi 46 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art.1, 6, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 25, 28, 29 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.1, art.2), cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
     [Pct.I abrogat  prin HBN293 din 15.12.11, MO227-232/23.12.11 art.2105; în vigoare 01.01.12]
    II.  La pct.5.4., alin.8) din Recomandările cu privire la sistemele de control intern în băncile din Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.330 din 9 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.37), cu modificările şi completările ulterioare, liniuţa a doua cuvintele „pînă la 30 mii lei – în cazul persoanei fizice, pînă la 75 mii lei – în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică şi pînă la 250 mii lei – în cazul persoanei juridice” se substituie prin cuvintele „: pînă la 30 mii lei inclusiv - în cazul persoanei fizice, pînă la 100 mii lei inclusiv - în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică şi pînă la 250 mii lei inclusiv - în cazul persoanei juridice”.
    [Pct.III abrogat prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97]
   
[Pct.IV abrogat prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97]
    V. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.74), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. La Capitolul VIII, lit.A, pct.2 cuvîntul „corectările” se substituie prin cuvintele „completările şi modificările”.
    2. La Anexa 1, Capitolul III, pct.7  cuvîntul „specializate” se exclude.
   [Pct.VI abrogat prin HBN134 din 01.07.10, MO91-94/03.06.11 art.619]
   [Pct.VII abrogat prin HBN137 din 23.06.11, MO110-112/08.07.11 art.875]
    VIII.  La Capitolul II, pct.1 din Regulamentul cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi nr.33/09-01, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.43 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.81), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor” se substituie prin cuvintele „tranzacţii cu persoane afiliate băncii”.
    [Pct.IX abrogat prin HBN279 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.2008; în vigoare 01.01.12]
    X. Prima raportare conform Capitolului IX al prezentei hotărîri se va efectua pentru ultima zi lucrătoare a lunii, următoare lunii intrării în vigoare a acesteia.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                        Leonid TALMACI

    Nr. 194. Chişinău, 9 octombrie 2008.


    formularul 03033/6