RMO206/2008
ID intern unic:  329703
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 206
din  18.11.2008
RECTIFICARE
Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 21
    În Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 “Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189) în pct. 5 al Hotărîrii se vor substitui cifrele “76” şi “837” cu cifrele “55” şi, respectiv, “858”, iar în anexa nr. 5 la poziţia “Rezina” cifra “30” se va substitui cu cifra “20”.